Logo UHasselt

menu

Faculteit Revalidatiewetenschappen


Onderzoek

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

Situering, visie en missie

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) – lichamelijke klachten die onvoldoende adequaat verklaard kunnen worden door een gediagnosticeerde organische ziekte – vormen een belangrijk probleem binnen de gezondheidszorg. Deze klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn (oa. hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, vermoeidheid, spierpijn, ademnood, …) en veroorzaken soms ernstige functionele beperkingen. SOLK kunnen zowel als (voorbijgaande) enkelvoudige klachten voorkomen, als in het kader van stressgerelateerde problematieken zoals overspanning en burn-out, maar ze kunnen evenzeer een chronische vorm aannemen zoals bij functionele syndromen (chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, chronisch whiplash syndroom, …). De gekende hoge prevalentie gaat gepaard met aanzienlijke maatschappelijke kosten.

Een eng biomedisch ziektemodel gaat voorbij aan het feit dat zelfgerapporteerde gezondheidsklachten steeds het resultaat zijn van een complexe integratie in de hersenen van afferente signalen uit het lichaam (bottom-up) en perceptueel-cognitieve en affectieve (top- down) processen. Het verenigen van bevindingen uit interoceptie- en symptoomperceptieonderzoek met stressfysiologische en neurobiologische data laat toe het dualistisch denken (ofwel psychisch ofwel lichamelijk) te overstijgen. Onze onderzoeksgroep wil bijdragen aan de verdere identificatie van onderliggende werkingsmechanismen van SOLK en de vertaling naar concrete behandelcomponenten.

 

Onderzoeksactiviteiten

De onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie voert zowel experimenteel (labo-onderzoek) als klinisch toegepast (translationeel) onderzoek uit, met focus op patiëntstudies.

Onderzoeksdomeinen:

Interoceptie - SOLK – stressgerelateerde aandoeningen (oa burn-out) – functionele syndromen – chronische pijn – stressfysiologie – symptoomperceptie – neurale mechanismen – cognitieve gedragstherapie – biofeedback – respiratoire psychofysiologie – gezondheidspsychologie

Lopend onderzoek:

  • Fysiologische stressreactiviteit bij patiënten met stressgerelateerde klachten
  • Affectieve modulatie van symptoomperceptie bij patiënten met fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom en gezonde deelnemers: fMRI studie
  • Onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid van nieuw ontwikkelde vragenlijsten
  • Herkennen van spanning in het lichaam bij patiënten met stressgerelateerde klachten
  • Therapietrouw bij diabetespatiënten: Libre-project
  • Herbronnen in    de    natuur   bij    dreigende   burn-out:   Een   multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma voor mensen met stressgerelateerde klachten
  • Onderzoek naar   een   integratief   pathofysiologisch    model    voor    chronisch vermoeidheidssyndroom
  • Onderzoek naar hyperventilatie bij niet-specifieke chronische lage rugpijn
  • Onderzoek naar hartslagvariabiliteitsbiofeedback in patiënten met SOLK

  

Operationele methoden en technieken

(Perifere)   fysiologische    metingen   (sEMG,    huidgeleiding,    capnografie,     respiratoire plethysmografie, elektrocardiografie, hartslagvariabiliteit, cortisol)

Medische beeldvorming (fMRI en PET), zelfrapportering en gedragsmaten, gestandaardiseerde vragenlijsten, transcutane nervus vagus stimulatie, en biofeedback

 

Valorisatie en dienstverlening

De onderzoeksexpertise wordt gevaloriseerd via het academisch innovatielab RELAB en het multidisciplinair expertisecentrum Tumi Therapeutics. Daarnaast voorzien de leden van deze onderzoeksgroep voordrachten op nationale en internationale congressen en symposia, alsook voor bedrijven en professionals binnen de gezondheidszorg. Op regelmatige basis worden ook bijscholingen voorzien, hetzij in Universiteit Hasselt zelf of extern.

 

Samenwerkingsverbanden

De onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie werkt samen met de andere studiegebieden binnen REVAL en BIOMED van UHasselt, maar ook met onderzoekspartners van andere universiteiten zoals oa Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Maastricht, UCLouvain, Universiteit Gent, Mary Queen University of London, University of Southern California, King’s College London, University of Florida, ... Er is tevens een nauwe samenwerking met tal van ziekenhuizen en behandelcentra (oa ZOL Genk (TRACE) en UZ Leuven).

 

Hoofdonderzoekers

Prof. Dr. Katleen Bogaerts (Klinische & Gezondheidspsychologie)

 

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Maaike Van Den Houte (Klinische & Gezondheidspsychologie) 

 

Doctorandi

Claire De Decker (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)