Logo UHasselt

menu

Faculteit Revalidatiewetenschappen


Onderzoek

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INWENDIGE REVALIDATIE

Situering, visie en missie

Onze huidige maatschappij ondervindt een toenemende prevalentie van chronische inwendige ziektebeelden zoals obesitas, diabetes, hart -en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden en kanker. De toename in prevalentie van deze aandoeningen is vaak een direct gevolg van inactiviteit en een ongezonde levensstijl, maar kan ook een indirect gevolg zijn van inactiviteit door toedoen van neurologische en/of musculoskeletale aandoeningen. In dit verband werkt de onderzoekscluster cardiorespiratoire en inwendige aandoeningen (CRI) frequent samen met onderzoekers uit de neurologische en musculoskeletale onderzoeksclusters. Deze inwendige ziektebeelden leiden tot toenemende gezondheidskosten, een kortere levensduur en een lagere kwaliteit van leven. Daarom is onderzoek dat leidt tot verbetering in de preventie, zorg en behandeling van deze inwendige ziektebeelden van groot maatschappelijk belang.

 

Onderzoeksactiviteiten

De CRI onderzoekscluster van het REVAL Rehabilitation Research Center focust enerzijds op (i) de optimalisatie van trainingsinterventies of revalidatieprogramma’s voor bovenvermelde ziektebeelden en (ii) anderzijds op de onderliggende mechanismen die aan de basis liggen van het algemeen therapeutisch effect van fysieke interventies en/of revalidatieprogramma’s.

(i) Optimalisatie van trainingsinterventies en/of revalidatieprogramma’s. De CRI onderzoekscluster onderzoekt de impact van verschillende revalidatieprogramma’s en trainingsvormen op de functionele capaciteit (inspanningscapaciteit, contractiele kenmerken van skeletspieren, lichaamssamenstelling, metabolisme, …) van personen met bovenvermelde ziektebeelden. Hiervoor worden continue, hoog intensieve (HIT), cardiovasculaire en/of cardiorespiratoire programma’s, elektro spierstimulatie en krachttraining gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van energie substraat manipulatie (vb. nuchtere training) en supplementatie van voedingsmiddelen (vb. beta-alanine). Doel van deze studies is te achterhalen welk type van revalidatie en training de grootste klinische en moleculaire effecten teweeg brengt.

(ii) Onderliggende mechanismen. Naast het rapporteren van algemene effecten van de hierboven beschreven interventies, onderzoekt de CRI onderzoekscluster de klinisch en moleculair onderliggende mechanismen die aanleiding geven tot deze effecten. In deze onderzoeken staan metabole en endocriene (vetcel fysiologie, glycemische controle en insulinesensitiviteit, endocriene regulatie), alsook cardiopulmonale (hartfunctie, longfunctie) en musculaire (spiercel/vezel morfologie en fysiologie) adaptaties centraal. Bijgevolg zijn de CRI studies steeds een combinatie van klinisch én moleculair onderzoekswerk.

 

Operationele methoden en technieken

In onze onderzoeksgroep worden vaak technieken uit de inwendige geneeskunde toegepast, zoals:

 • spierbiopsie (met aanverwante moleculaire onderzoekstechnieken, zoals whole-muscle-fiber onderzoek)
 • vetbiopsie (met in vitro en moleculair onderzoek) en vetweefsel microdialyse
 • echocardiografie en electrocardiografie
 • ergospirometrie, VO2 kinetiek testen, metabole flexibiliteitstesten
 • longfunctietesten
 • cardiovasculair autonome regulatie testen
 • basaal metabolisme testen
 • onderzoek van suikerregulatie en insulinegevoeligheid door: orale glucose tolerantie testen, euglycemische hyperinsulinemische clamp testen en nuchtere bloedafnames
 • dual x-ray absorptiometrie scans
 • dynamometrie testen
 • functionele testen

Naast het humaan onderzoek worden binnen de CRI onderzoekscluster vaak proefdiermodellen gebruikt om de pathofysiologie alsook de impact van trainingsinterventie (loopband) te onderzoeken bij modellen voor congestie in hartfalen, type 2 diabetes, en multiple sclerose. Hierbij staan metabole regulatie (intravenueze glucose tolerantietesten, vetcel fysiologie), hartfunctie (echocardiografie en cardiomyocyt fysiologie), skeletspierfysiologie en immunologie (cytokines) vaak centraal.

 

Valorisatie en dienstverlening

Naast wetenschappelijk onderzoek verricht de CRI onderzoekscluster ook dienstverlening. Dit omvat de werking van een volledig operationeel sportmedisch keuringscentrum (ADLON, www.adlon.be) waar recreatieve en professionele sporters zich sportmedisch (brede waaier aan medische consultaties, inspanningsvermogen, lichaamssamenstelling, spierkracht, bloedanalyses, voedingsadvies, sportpsychologie en mentale coaching, podologie) kunnen laten begeleiden. Daarnaast voorzien de leden van deze cluster in tal van voordrachten op nationale en internationale congressen en symposia, maar ook voor industrie en bedrijven. Op regelmatige basis worden ook bijscholingen voorzien, hetzij in Universiteit Hasselt zelf of extern (REVAL Academy).

 

Samenwerkingsverbanden

De CRI onderzoekscluster van het REVAL Rehabilitation Research Center werkt nauw samen met tal van andere laboratoria en universiteiten zoals (ter voorbeeld) het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt, M2S gemeenschap, FWO wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, het Expertise Centrum voor Digitale Media, Instituut voor Mobiliteit, CIRO Revalidatiecentrum te Hornerheide, BioBank Limburg, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Maastricht, the Sport Sciences Institute van Aarhus University, Hartcentrum Hasselt, Radboud UMC.

 

Hoofdonderzoekers

Prof. dr. Dominique Hansen (Hoogleraar, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)

Prof. dr. Bert Op ’t Eijnde (Hoogleraar, Bewegingswetenschappen)

Prof. dr. Martijn Spruit (Hoogleraar, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. dr. Chris Burtin (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

 

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Charly Keytsman (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Dr. Kenneth Verboven (Biomedische wetenschappen)

 

Doctorandi

Jirka Cops (Biomedische wetenschappen)

Jana De Brandt (Bewegingswetenschappen)

Wouter Franssen (Biomedische wetenschappen)

Ine Nieste (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Jan Spaas (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Maarten Van Herck (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Lisa Van Ryckeghem (Biomedische wetenschappen)

Kirsten Quadflieg (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

  

Funding

De CRI onderzoekscluster kan rekenen op financiële steun van FWO, MS Liga, Koning Boudewijnstichting en van Universiteit Hasselt (interne onderzoeksfondsen).