Logo UHasselt

menu

Faculteit Revalidatiewetenschappen


Onderzoek

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PEDIATRISCHE REVALIDATIE

Situering, visie en missie

Door de verbeterde neonatale gezondheidszorg daalt de neonatale sterfte en stijgt de prevalentie van kinderen met motorische beperkingen. Milde motorische beperkingen komen geïsoleerd voor, zoals bij kinderen met een coördinatieontwikkelingsstoornis (Developmental Coordination Disorder, DCD). Vaak echter kaderen deze beperkingen binnen een bredere ontwikkelingsstoornis, zoals een autismespectrumstoornis (ASS). Kinderen met milde motorische beperkingen ondervinden problemen met het motorisch leren van dagelijkse activiteiten, waardoor hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen in het gedrang komt. Ook bij kinderen met ernstige motorische beperkingen zoals cerebrale parese (CP) of neuromusculaire aandoeningen kan de aandoening de participatie in diverse levensdomeinen hypothekeren. Een dieper inzicht in de onderliggende mechanismen van motorische ontwikkeling en motorisch leren draagt bij tot de ontwikkeling van diagnostische en evaluatieve instrumenten en het ontwikkelen en/of optimaliseren van interventieprogramma’s. Vroege detectie , optimale evaluatie en interventie zijn immers essentieel voor de prognose van deze kinderen.

Daarnaast kiest de onderzoekscluster Pediatrische Revalidatie (PR) ervoor zich te engageren voor capaciteitsopbouw in het Zuiden. Binnen het internationale ‘Child Health and Nutrition’ project wordt samen met de Jimma University in Ethiopië onderzoek verricht naar verworven ontwikkelingsproblemen ten gevolge van ondervoeding en extreme armoede. Dit project is geënt op de ‘Sustainable Developmental Goals’ (SDG3)  van de Verenigde Naties. In 2018 is de samenwerking met University of Capetown gestart op gebied van Neuromotor Task Training bij kinderen met DCD en ontwikkeling van meetinstrumenten voor motorisch leren en fitheid van kinderen met DCD voor “low income countries” . Met Kathmandu University in Nepal is een samenwerking opgestart om intensieve therapieën bij kinderen met Cerebrale Parese te realiseren en te evalueren.

Doelstellingen

 1. Onderzoek naar de onderliggende mechanismen van motorische ontwikkeling bij kinderen met DCD, Duchenne spierdystrofie, CP en ASS
 2. Onderzoek naar ontwikkelingsproblemen ten gevolge van ondervoeding en extreme armoede en gerelateerde interventieprogramma’s binnen het ‘International Child Health and Nutrition’ project – Jimma University
 3. Onderzoek naar interventies op motorisch leren bij kinderen met DCD en intensieve therapieën bij kinderen met CP, ook binnen “low income countries”

 

Onderzoeksactiviteiten

 • Onderzoek naar onderliggende mechanismen van motorische ontwikkeling
  • Kracht en arm- en handfunctie
  • Motorisch leren
  • Houding, evenwicht en posturale controle
  • Imitatie en actie-observatie

Met toepassing bij volgende doelgroepen: typisch ontwikkelende kinderen en jongeren, kinderen met CP, DCD, ASS en ondervoeding

 • Onderzoek naar vroege psychomotorische ontwikkeling
  • Het opsporen van vroege motorische, cognitieve, taal  en socio-emotionele problemen

Met toepassing bij volgende doelgroepen: jongens met Duchenne spierdystrofie, kinderen in extreme armoede, acute en chronische ondervoeding in Ethiopië

 • Effecten nagaan van gerelateerde interventies
  • Effecten van de integratie van motorische, sociale en fysieke activiteiten in het voedingsprogramma bij kinderen met ernstige acute en chronische ondervoeding, of in bestaande programma’s van de SOS dorpen bij kinderen in extreme armoede
  • Effecten van intensieve trainingsprogramma’s bij kinderen met CP
  • Effecten van impliciete en expliciete leerstrategieën bij kinderen met DCD

 

Operationele methoden en technieken

 • Antropometrie  en handgrijpkrachtmetingen
 • Kwantitatieve metingen van handvaardigheid
 • Ontwikkelingsscreening en ontwikkelingsonderzoek
 • Observatie en taakanalyse bij motorisch leren
 • Evaluatie bij motorische intensieve interventie
 • Psychometrisch onderzoek Eye-tracking techniek, oogbewegingsonderzoek en pupillometrie (Tobii T, Facelab)
 • Psychometrisch onderzoek naar Performance en Fitheid bij kinderen met DCD in meerdere landen.
 • Psychofysiologische  metingen, inclusief hartritmevariabiliteit, stressmetingen
 • Kwantitatieve 3-D (Vycon) en kwalitatieve  houding/bewegingsanalyse
 • Kwantitatieve (algometrie) en kwalitatieve pijnmetingen

 

Samenwerkingsverbanden

De PR onderzoekscluster van REVAL Rehabilitation Research Center werkt nauw samen met de onderzoekers uit de REVAL onderzoekscluster neurologische revalidatie (Prof. dr. Raf Meesen, Dr. Koen Cuypers, Prof. dr. Peter Feys), met andere onderzoeksinstituten uit de UHasselt zoals CENSTAT (Dr. Liesbeth Bruckers) en de Onderzoeksgroep Neuromotorische revalidatie KU Leuven (Prof. dr. H. Feys),  met de CAPHRI School for Public Health and Primary Care van Universiteit Maastricht (Prof. dr. Caroline Bastiaenen, Prof. dr. Rob Smeets, Dr. Eugene Rameckers) alsook met klinische centra zoals het UZLeuven (Prof. dr. Els Ortibus, Prof. dr. Nathalie Goemans).

Voor het ‘Child  Health and Nutrition project’ wordt multidisciplinair samengewerkt met onderzoekers en therapeuten uit de Jimma (Prof. dr. Tefera Belachew, Ethiopië), PXL Healthcare (J. Valy, J. Lemmens), en de Universiteit Gent (Prof. dr. P. Kolsteren. Tenslotte wordt samengewerkt met Prof. B. Smits-Engelsman verbonden aan University Capetown (Zuid-Afrika) en K.C. Smita van de  Universiteit Kathmandu (Nepal).

 

Hoofdonderzoekers

Prof. dr. M. Granitzer (hoofddocent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. dr. K. Klingels (docent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. dr. E. Rameckers (docent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. dr. M. Vanvuchelen (docent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

 

Doctorandi

L. Brauers (Bewegingswetenschappen)

I. van der Veer (Kinderfysiotherapie)

J. Hoskens (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

S. Mingels (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

B. Nigussie Worku (Msc Psychologie)

  

Overige leden v/d onderzoeksgroep

Dr. T. Gemechu Abessa (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker)

 

Funding

Het onderzoek van de PR onderzoekscluster wordt gefinancierd door de Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), Foundation Marguerite-Marie Delacroix, ICT Community for Autism Spectrum Disorders van de Koning Boudewijnstichting, Duchenne Parent Project Nederland, de Universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS) en door Universiteit van Hasselt (interne middelen en BOF alsook BOF-BILA  onderzoeksfonds). Technologische ondersteuning (houdingsonderzoek) gebeurt door de opleiding Mens en Techniek, Biometrie, Zuyd Hogeschool, Heerlen.