Logo UHasselt

menu

Faculteit Wetenschappen


Over de faculteit wetenschappen

Faculteit Wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE OP INTERNATIONALISERING

Algemene visie

Een internationale oriëntatie is inherent aan innovatief onderzoek (inhoudelijk, internationale samenwerkingsverbanden, mobiliteit) en kwaliteitsvol onderwijs. Maar internationalisering houdt ook veel meer in dan enkel mobiliteit.

Internationale onderzoekssamenwerking

De faculteit Wetenschappen heeft onderzoeksprojecten met een groot aantal Europese en niet-Europese universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Docenten, navorsers, alsook doctoraatsstudenten verblijven geregeld voor korte of langere periodes in het buitenland in het kader van hun onderzoek (congressen, zomer- of winterscholen, stages en studieverblijven). Dit gebeurt zowel op ad hoc basis als in het kader van samenwerkingsverbanden. Tevens is er een bijna constante aanwezigheid van buitenlandse onderzoekers in de faculteit. Ook binnen het programma van de Doctoral school for Sciences & Technology vormt internationalisering een belangrijk aspect.

Internationale onderwijssamenwerking

De faculteit Wetenschappen heeft samenwerkingsverbanden afgesloten met:

  • Universiteit Maastricht in het kader van de tUL
  • TU Eindhoven
  • Radboud Universiteit Nijmegen

die studenten stimuleren om in het buitenland te studeren. Tevens is de master of Statistics uitgesproken internationaal georiënteerd.

Tevens wordt de mogelijkheid tot Erasmus aangeboden in 3de bachelor of in de master. Binnen Erasmus zijn er hoofdzakelijk 2 opties. Enerzijds kan de student gedurende een onderwijsperiode aan een buitenlandse onderwijsinstelling studeren. Anderzijds kan de student ook in het kader van een opleidingsonderdeel een stage doorlopen in het buitenland.

Tot slot wordt aan de studenten ook de mogelijkheid geboden om te “internationaliseren” aan UHasselt, ook al kiezen zij er zelf niet voor om gedurende een periode in het buitenland te verblijven. Initiatieven in het kader van internationalisation @ home worden georganiseerd op het niveau van zowel bachelor als master, via internationale gastdocenten, internationale handboeken, internationale casestudies en projecten. Voor bepaalde disciplines binnen de faculteit Wetenschappen zijn buitenlandse excursies, studietrips of zomerschool geïntegreerd in het curriculum. Ook bedrijfsbezoeken met een internationale dimensie kunnen hiertoe gerekend worden.