Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Een prof voor de klas

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GASTLESSEN INFORMATICA

Programmeren zonder computer: een inleiding tot algoritmen en computationeel denken

prof. dr. Frank Neven

Computationeel denken is een manier om problemen op te lossen gebaseerd op concepten uit de informaticawetenschappen. Het is een vaardigheid die inzicht geeft in wat er met computers mogelijk is en die met behulp van programmeren in praktijk wordt gebracht.
In deze les exploreren we een belangrijk begrip uit het computationeel denken: het algoritme. Aan de hand van voorbeelden proberen we inzicht te krijgen in wat algoritmen zijn en hoe we deze zelf kunnen opstellen. Als voorbeelden behandelen we onder andere het zoeken naar priemgetallen, het sorteren van examenkopijen, het inladen van vrachtwagens, en het geven van aanbevelingen voor films op Netflix.

Dit is een interactieve les die geen gebruik maakt van computers. Programmeerkennis is niet noodzakelijk.

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor wetenschappen en wiskunde

Schrijf hier in voor de gastles ‘Programmeren zonder computer: een inleiding tot algoritmen en computationeel denken'.

 

Zijn er berekeningen die zelfs een computer niet kan maken?

prof. dr. Jan Van den Bussche

Soms wordt de indruk gewekt dat een computer elk wiskundig vraagstuk kan oplossen, als hij er maar genoeg tijd voor krijgt. Via interactieve oefeningen behandelen we wiskundige vraagstukjes, die de computer niet kan oplossen.
Daarna bekijken we vraagstukken die de computer wel kan oplossen maar waar snelle berekeningsmethoden ontbreken, zodat de computer soms eeuwen moet rekenen. Zo leren de leerlingen dat informatica eigenlijk een exacte wetenschap is, waar sommige zaken niet kunnen, andere heel snel kunnen, en andere nog niet opgelost zijn. 

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor wetenschappen en  wiskunde

Schrijf hier in voor de gastles ‘Zijn er berekeningen die zelfs een computer niet kan maken?'.

 

Artificiële Intelligentie: kunnen computers denken?

prof. dr. Jan Van den Bussche

Kunnen computers denken?
Het is een vraag die ons al lang bezighoudt. Alan Turing, één van de grondleggers van de informatica, voorspelde in 1951 dat tegen het jaar 2000 computers zouden kunnen denken en stelde ook een test voor om dit te controleren.
We leggen de Turing test uit, bekijken via het Internet een aantal bestaande pogingen om de test te doorstaan (ze falen allemaal nogal jammerlijk) en besluiten dat we nog niet ver staan.
Langs de andere kant bekijken we een aantal logische denkpuzzels die de computer zonder problemen en heel snel kan oplossen. 

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor wetenschappen en  wiskunde

Schrijf hier in voor de gastles ‘Artificiële Intelligentie: kunnen computers denken?'. 

 

Virtuele personen

Prof. dr. Fabian Di Fiore

Virtuele personen zijn niet meer weg te denken van ons scherm: van spelletjes, acteurs, presentatoren, receptionistes tot zelfs volledig virtuele muziekgroepen. We bekijken welke technologie voorhanden is om virtuele personen te ontwerpen en te animeren. Tevens gaan we na of de grens tussen realiteit en virtuele personen ooit volledig zal vervagen. 


Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor wetenschappen en wiskunde

Schrijf hier in voor de gastles ‘Virtuele personen'.

 


Berekenbare en onberekenbare problemen

prof. dr. Bart Kuijpers

Met behulp van programmeertalen kunnen vele praktische informaticaproblemen opgelost worden. Toch hebben programmeertalen inherente beperkingen. Er zijn namelijk (veel) meer problemen waar geen programma voor geschreven kan worden, dan problemen die wel een algoritmische oplossing hebben. We nemen een eenvoudig voorbeeld dat werkt met natuurlijke getallen. Misschien kun je zelf wel een programma schrijven dat nagaat of een gegeven natuurlijk getal een kwadraat is (of een priemgetal ...)? Dergelijke deelverzamelingen van de natuurlijke getallen noemen  "berekenbaar". Alan Turing (1912‐1954), door velen de vader van de informatica genoemd, gaf in 1936 een eerste voorbeeld van een onberekenbare deelverzameling van de natuurlijke getallen.
In deze les maak je kennis met een niet‐ of onberekenbaar probleem. 

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met 8 uur wiskunde

Schrijf hier in voor de gastles ‘Berekenbare en onberekenbare problemen'.