Logo UHasselt

menu

Groeiplan UHasselt


Groeiplan

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM IS ONS GROEIPLAN NOODZAKELIJK?

Limburg kampt met braindrain van jongeren

Nog te veel jongeren trekken weg uit Limburg. En Limburg weet nog te weinig jong talent te lokken. Een aantrekkelijk opleidingsaanbod – in academisch, economisch, maatschappelijk én persoonlijk opzicht – zal die braindrain kunnen afremmen.

Uitdaging: braindrain stoppen

De uitdaging is om deze braindrain te stoppen, of zelfs om te buigen tot braingain. Om deze regio met andere woorden zó aantrekkelijk te maken dat knappe koppen hier willen blijven en/of naar hier willen komen. Wij geloven dat dit deels kan door het universitair aanbod in Limburg uit te breiden – met opleidingen die academische, economische, maatschappelijke én persoonlijke meerwaarde leveren.

Uit een projectie van het potentiële aantal studenten blijkt dat de nieuwe opleidingen die wij in dit plan naar voren schuiven, ongeveer 3.000 extra studenten in Limburg kunnen houden of naar Limburg kunnen halen – nog afgezien van de jongeren uit lagekansen-groepen die we nu nog te weinig weten aan te trekken.

 

Te weinig Limburgse jongeren studeren verder

In vergelijking met hun Vlaamse leeftijdsgenoten trekken te weinig Limburgse 18-jarigen naar het hoger onderwijs. Die onderparticipatie is slecht voor het sociaaleconomisch weefsel van de regio – en moet dus omgebogen worden.

 

Cijfers laten zien dat er in de laatste jaren vooruitgang is geboekt op dit vlak. In opleidingen die UHasselt aanbiedt, is de Limburgse participatie van 18-jarigen aan universitair onderwijs (16,06% in 2015-2016) zelfs groter dan die van andere Vlaamse leeftijdsgenoten (14,03%).

Maar: er is nog geen reden tot euforie. In opleidingen die UHasselt niet heeft, ligt de participatie van Limburgse 18-jarigen beduidend lager dan die van hun leeftijdsgenoten elders in Vlaanderen. In academiejaar 2015-2016, bijvoorbeeld, bedroeg het verschil tussen de Limburgse 18-jarigen (7,93%) en de andere Vlaamse 18-jarigen (12,05%) 4,12%. Bovendien neemt de Limburgse participatie in opleidingen die we niét aanbieden de laatste jaren ook nog eens gestaag af: van 9,20% (2012-2013) naar 8,60% (2013-2014) naar 8,33% (2014-2015) naar 7,93% (2015-2016).

De democratisering van het hoger onderwijs is stilgevallen

De democratisering van het hoger onderwijs is in het eerste decennium van deze eeuw stilgevallen. Dat verzwakt onze positie in de globale strijd om brains en kennis, is slecht voor de eigenwaarde van jongeren én tast de vitaliteit van onze democratie aan.

 

 

Deze OESO-cijfers – geanalyseerd door onze onderzoeksgroep Onderzoek van Onderwijs – bewijzen dat de democratisering van het hoger onderwijs, na een stroomversnelling in de jaren tachtig en negentig, begin 21ste eeuw een terugval kent. Ook vandaag nog behaalt vooral één groep jongeren – die met hoogopgeleide ouders – een hoger-onderwijsdiploma.

Verantwoorde keuze

Het hoger-onderwijsaanbod in Limburg en Vlaanderen uitbreiden op zó een manier dat het méér jongeren uit álle lagen van de samenleving zal aanspreken en omhoogstuwen, is met andere woorden een meer dan verantwoorde keuze – voor onze jongeren, voor onze welvaart en voor onze democratische samenleving.

Limburgs hoger onderwijs wordt structureel ondergefinancierd

Limburg krijgt onder meer voor hoger onderwijs minder financiering dan die waarop ze recht heeft. Nochtans is hoger onderwijs een cruciale schakel voor welvaart en welzijn. Een uitbreiding van ons opleidingsaanbod is dus gerechtvaardigd.

1.196 euro per student te weinig

De onderfinanciering is er volgens de studie in verschillende domeinen: kinderopvang en scholenbouw, ouderenzorg, cultuur, begeleiding van werklozen, fonds voor steden en gemeenten, mobiliteit én… hoger onderwijs, onderzoek en innovatie.

Voor hoger onderwijs krijgt Limburg van de Vlaamse Overheid 110,4 miljoen euro – op een totaalbudget van 1,46 miljard euro. Nochtans heeft Limburg recht op 194,9 miljoen euro. Volgens de studie is er dus een onderfinanciering van maar liefst 84,5 miljoen euro (of 43,4%). Dat komt neer op 1.196 euro per Limburgse student! Het verklaart waarom Limburg vandaag slechts 6% van de totale financiering voor Vlaamse universiteiten ontvangt, hoewel 14% van de 18-jarigen in Vlaanderen Limburger is…