Logo UHasselt

menu

Groeiplan UHasselt


Groeiplan

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT IS DE KOSTPRIJS VAN DIT GROEIPLAN?

Het groeiplan van UHasselt is financieel gezond én verantwoord. 

UHasselt presenteert een financieel gezond en realistisch groeiplan, dat in verhouding staat tot andere investeringen in het Vlaamse hoger onderwijs. Een plan bovendien zonder financieel verlies voor de andere Vlaamse universiteiten. 

Voor de berekening van de financiële impact van dit groeiplan gaan we uit van een model op basis van enkele onderwijs- en onderzoeksparameters. Hieruit blijkt dat de uitbreiding van UHasselt – eenmaal op kruissnelheid – neerkomt op een kostprijs van 25 miljoen euro per jaar.

  

UHasselt is er zich van bewust dat die extra 25 miljoen euro per jaar een belangrijke investering is. Maar ze is nog steeds beperkt in vergelijking met de andere investeringen in het hoger onderwijs of met die in onderzoek en innovatie.

 

Vóór de uitbreiding

In de aanloop naar de daadwerkelijke uitbreiding zijn er uiteraard ook 1) de kosten verbonden aan de prefinanciering van de nieuwe, startende opleidingen en 2) de investeringskosten in gebouwen en in onderzoeksapparatuur. De prefinanciering omvat de nodige kosten in de voorbereidings- en opstartfase van de opleidingen en houdt rekening met de vertraging in de overheidsfinanciering (het zgn. na-ijleffect).

De prefinancieringskosten worden geraamd op 167 miljoen euro; de investeringskosten voor gebouwen op 125 miljoen euro; en die voor onderzoeksapparatuur op 10 miljoen euro. Vooraleer het groeiplan op kruissnelheid zit, zijn er dus nog bijkomende kosten voor een totaalbedrag van 302 miljoen euro.

 

Ankerinstituut Inclusief & Excellent

Naast het groeiplan is er financiering nodig voor het ankerinstituut Inclusief & Excellent. Een eerste inschatting geeft aan dat een jaarlijks bedrag van 500.000 tot 750.000 euro kan volstaan om dat ankerinstituut te realiseren. Dankzij de extra groei van de UHasselt – en de daardoor gerealiseerde inkomsten – zal de universiteit dat budget in de toekomst (over een tiental jaar) zélf kunnen dragen. Tussen 2020 en 2029 willen we beroep doen op LSM-middelen.

Conclusie

Dit groeiplan is géén financiële waanzin of – zoals sommige critici vrezen – een zero-sum game. Het is géén poging om het universitaire landschap in Vlaanderen uit evenwicht te brengen. De uitbreiding van UHasselt is realistisch en is perfect te financieren. Ze staat in verhouding tot andere investeringen in het hoger onderwijs. En bovenal: de uitbreiding van UHasselt is te verantwoorden, gezien de uitdagingen die zich aandienen en de ambities die Limburg en Vlaanderen zich stellen.