Logo UHasselt

menu

Groeiplan UHasselt


Groeiplan

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKE OPLEIDINGEN WILLEN WE?

Als UHasselt een sterkere civic universiteit wil worden en een krachtiger motor wil zijn voor duurzame economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling, dan moeten we ons opleidingsaanbod verbreden. UHasselt wil binnen een tijdspanne van 10 jaar naar 12 nieuwe opleidingen, wat neerkomt op een groei naar 10.000 studenten. 

Het gaat hierbij om de volgende opleidingen:

master biologie burgerlijk ingenieur
master materiomics bachelor sociale wetenschappen
master geneeskunde master sociologie
master verpleeg- en vroedkunde master communicatiewetenschappen
master healthcare engineering master bestuurskunde
bio-ingenieur opleidings- en onderwijswetenschappen

De eerste 7 opgenoemde opleidingen moeten de innovatie binnen de door SALK vastgelegde toekomstsectoren mee versnellen en versterken. 

Tegelijkertijd heeft UHasselt een sterkere 'humane' sokkel nodig. 

Instellingen en besturen verliezen immers in ijltempo aan slagkracht en legitimiteit. De diversiteit in onze samenleving groeit. Er is de impact van vergrijzing, digitalisering én ongelijkheid… Deze verschuivingen hertekenen onze maatschappij en onze manier van samenleven fundamenteel. Er zijn mensen nodig om over al die urgente issues te reflecteren, problemen/zwakke punten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Om hier een antwoord op te bieden pleit UHasselt dus voor opleidingen sociale wetenschappen, sociologie, master communicatiewetenschappen en bestuurskunde en opleidings- en onderwijswetenschappen.