Logo UHasselt

menu

Groeiplan UHasselt


Groeiplan

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ZIJN ER NIET AL GENOEG UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN IN VLAANDEREN?

Er zijn niét te veel universiteiten in Vlaanderen

Dat Vlaanderen al té veel universiteiten telt, is onjuist. In de Europese Unie en in landen als Australië, Canada en de VS is ‘1 universiteit per 1 miljoen inwoners’ de norm.

In de Scandinavische landen is die verhouding volgens de Amerikaanse Carnegie Foundation zelfs méér dan ‘1 op 1 miljoen’. Zweden, bijvoorbeeld, telt 11 universiteiten voor bijna 10 miljoen inwoners. Finland, met 5,5 miljoen inwoners, heeft er 15 (en 25 Universities of Applied Sciences). Uitgerekend de Scandinavische landen bevolken de top van de internationale innovatieranglijsten. Vijf universiteiten voor zes miljoen Vlamingen – dat is 1 universiteit per 1,2 miljoen inwoners – is dus niet te veel. Al helemaal niet voor een regio die de – meer dan terechte – ambitie heeft om internationaal tot in de absolute voorhoede van onderwijs, onderzoek en innovatie te komen (en daar ook te blijven).

Dit plan bedreigt de internationale toppositie van Vlaamse universiteiten niét

Critici werpen op dat een verdere uitbouw van UHasselt de globale toppositie van andere Vlaamse universiteiten bedreigt – bijvoorbeeld die van KU Leuven, dat hoog scoort in de internationale rankings. Zij verwijzen daarbij vooral naar het potentiële verlies aan studenten en financiële middelen. Maar dat is niet het geval. Zelfs wanneer de volledige groei van UHasselt ten koste zou gaan van KU Leuven – wat, voor alle duidelijkheid, niét het geval is – dan is dat voor een universiteit van meer dan 51.000 studenten (2017-2018) nauwelijks levensbedreigend… Bovendien wordt een eventueel financieel verlies beperkt: voor een aantal nieuwe opleidingen zullen we namelijk kiezen voor samenwerking met andere Vlaamse universiteiten, zoals KU Leuven – net zoals we dat destijds trouwens hebben gedaan voor rechten.

Dit plan wil jongeren niét onder de kerktoren houden

Dit uitbreidingsplan is er niét op gericht om jongeren “onder de kerktorens” te houden. Pleiten voor een sterkere universiteit in Limburg is ook pleiten voor mobiele jongeren. Universiteiten zijn namelijk per definitie internationaal.

Ook UHasselt stuurt haar studenten voor een project, stage, bachelor/masterproef… de wereld in. Zo trekken geneeskundestudenten elk jaar naar Indiase ziekenhuizen op inleefreis. Studenten architectuur werkten in Tanzania en Vietnam rond duurzaam toerisme. Voor hun masterthesis ontwikkelden studenten handelsingenieur en industrieel ingenieur een draagbare batterij op zonne-energie voor een Togolees dorp. Studenten chemie en fysica stuurden vanuit Kiruna – samen met Europees Ruimtevaartagentschap ESA – een ballon met zonnecellen de stratosfeer in. En natuurlijk: UHasselt-studenten hebben via het Erasmusnetwerk toegang tot partneruniversiteiten in heel Europa.

Ook UHasselt-doctoraatsstudenten worden, via de Doctoral Schools, actief aangemoedigd om een buitenlandse ervaring op te doen. Zo nemen doctorandi overal ter wereld deel aan workshops, seminaries, congressen, summer- en winter schools… Van Zweden over Japan tot Qatar. Wetenschappers verdedigen hun onderzoek en werken samen met kenniscentra op alle continenten. Ze voeren er onderzoek naar ondervoeding, duurzame landbouw, open innovatie, sociale rechten, verspreiding van infectieziekten… UHasselt heeft in totaal trouwens meer dan 680 partnerschappen voor onderwijs en onderzoek met kennisinstellingen en onderzoekscentra van Europa en Amerika over Afrika tot Azië en Oceanië (zie kaart).

Die globale blik vertaalt zich ook in een internationaal diverse studentenpopulatie én staf. Tijdens academiejaar 2017-2018 trokken 980 buitenlandse jongeren naar UHasselt voor een bachelor- of masteropleiding of voor een doctoraat. Ze kwamen vooral uit Nederland (246), Kameroen (43), Pakistan (38), Duitsland (32) en Ethiopië (20). En aan de universiteit zijn 12% van de (238) ZAP-leden (Zelfstandig Academisch Personeel), 16% van de (114) postdoctorale onderzoekers en 29% van de (347) junior researchers (assistent, bursaal,...) niet Belg. 

Een universiteit is met andere woorden niet het symptoom van een kerktorenmentaliteit, maar net het medicijn ertegen.