Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKE OPLEIDINGEN WILLEN WE?

Als UHasselt een sterkere civic universiteit wil worden en een krachtiger motor wil zijn voor duurzame economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling, dan moeten we ons opleidingsaanbod verbreden. UHasselt wil binnen een tijdspanne van 10 jaar naar 12 nieuwe opleidingen, wat neerkomt op een groei naar 10.000 studenten. 

7 nieuwe opleidingen moet de innovatie binnen de door SALK vastgelegde toekomstsectoren mee versnellen en versterken:

 •  master biologie                              
 •  master materiomics (chemie en fysica)
 •  master geneeskunde
 •  master verpleeg- en vroedkunde  
 •  master healthcare engineering
 •  bio-ingenieur
 •  burgerlijk ingenieur

Tegelijkertijd heeft UHasselt een sterkere 'humane' sokkel nodig. 

Instellingen en besturen verliezen immers in ijltempo aan slagkracht en legitimiteit. De diversiteit in onze samenleving groeit. Er is de impact van vergrijzing, digitalisering én ongelijkheid… Deze verschuivingen hertekenen onze maatschappij en onze manier van samenleven fundamenteel. Er zijn mensen nodig om over al die urgente issues te reflecteren, problemen/zwakke punten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Daarom schuiven wij nog volgende opleidingen naar voren:

 •  bachelor sociale wetenschappen
 •  master sociologie
 •  master communicatiewetenschappen
 •  master bestuurskunde
 •  opleidings- en onderwijswetenschappen