menu

Handelsingenieur in de beleidsinformatica


Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEDRIJVEN VAN DE 21E EEUW

Bedrijven zijn een puzzel

Het begint met de markt die de spelregels bepaalt. Je moet begrijpen welke producten gevraagd worden en welke prijs men ervoor wil betalen. Vervolgens moet je achterhalen wie de concurrentie is, alsook hun sterktes en zwaktes. Dan kan het bedrijf georganiseerd worden volgens verschillende functies zoals aankoop, productie, marketing, verkoop en boekhouding. Iedere afdeling heeft een specifieke rol en vereist de nodige expertise. Deze afdelingen moet je efficiënt laten samenwerken zodat producten en diensten tijdig geproduceerd worden. Hierbij moet je het bedrijf organiseren zodat kosten geminimaliseerd en klantentevredenheid gemaximaliseerd worden. Problemen die optreden, moeten onmiddellijk gedetecteerd en bijgestuurd worden.

Deze korte schets illustreert de complexiteit en uitdagingen waarvoor bedrijven staan. De vaardigheid om dit kluwen van interacties te doorgronden en te beheersen, is de sleutel tot succes in het bedrijfsleven.

De rol van informatie

Sinds enkele decennia houden bedrijven enorme hoeveelheden data bij over klanten, concurrenten, personeel, aankoop, verkoop en het productieproces. Deze data spelen een cruciale rol in het succes van ondernemingen. Bedrijven die deze data correct gebruiken, kunnen opportuniteiten in de markt ontdekken en producten of diensten aanbieden die de concurrentie buitenspel zet. Een onlinedienst als Spotify, bijvoorbeeld, is perfect in staat je muziekvoorkeur te achterhalen en kan gepersonaliseerde muzieksuggesties maken. Hierdoor krijg je een gepersonaliseerd radiostation waar de klassieke radiozenders niet tegenop kunnen, omdat zij geen informatie hebben over jouw muziekvoorkeur. Andere voorbeelden van ondernemingen die hun beschikbare data ten volle benutten om concurrentievoordeel te bekomen, zijn onder meer Amazon, Google, Dell, maar ook KBC of Coca-Cola. Kortom, geen enkele industrie zal ontsnappen aan de invloed van informatie op het bedrijfsleven!