menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TROEVEN

 

Als handelsingenieur geniet je een hoogwaardige opleiding waarin je naast bedrijfseconomische kennis en vaardigheden ook een ingenieurscomponent ontwikkelt. Deze technologische basis stelt je in staat om nieuwe technische ontwikkelingen vanuit een economisch standpunt te evalueren, begeleiden en implementeren. Naast een technische bagage is voor een handelsingenieur ook een ruime analytische bagage belangrijk. De opleiding handelsingenieur situeert zich op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technisch management en kwantitatieve analyses. Deze insteek biedt je de grote kans om in de loop van je carrière een variatie aan uitdagende projecten te leiden en coördineren.

Maatschappelijke en economische uitdagingen die zich in de 21ste eeuw prominent manifesteren zijn o.a. globalisering, milieu- en klimaatdruk, de exponentiële groei van wereldpopulatie en de energievoorziening op lange termijn. Als handelsingenieur verwerf je inzicht in deze problemen en hun consequenties (bv. grote logistieke uitdagingen) en leer je zowel economisch als technisch haalbare oplossingen te formuleren. Je wordt opgeleid tot een multidisciplinair manager met diepgaand inzicht in de technologische uitdagingen van morgen: energie, duurzame logistiek en open innovatieprocessen.

De studie handelsingenieur is een brede opleiding die professioneel veel uitwegen en mogelijkheden biedt. Jonge afgestudeerden zijn graag geziene analisten en beleidsvoorbereiders. In een volgende carrièrestap komen handelsingenieurs in talrijke managementfuncties terecht. Om de opleiding af te stemmen op jouw interesse, kun je in de derde fase van de bacheloropleiding een keuzeopleidingsonderdeel opnemen en kies je in de masteropleiding een afstudeerrichting én een extra specialisatierichting. Deze dubbele specialisatie verbreedt je vaardigheden en laat je toe om je te verdiepen in twee van de vier complementaire specialisaties van handelsingenieur. Daarnaast zorgt de dubbele specialisatie ervoor dat je ook ruim inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. Je bent immers van twee domeinen goed op de hoogte.