menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TROEVEN VAN DE OPLEIDING

De opleiding handelswetenschappen is een nieuwe, academische opleiding aan de UHasselt. Ze is afgestemd op de noden van de markt, zodat je als afgestudeerde handelswetenschapper voldoet aan de verwachtingen van potentiële werkgevers. De werkgevers verwachten dat handelswetenschappers goede ondernemerschapsvaardigheden bezitten. Daarom krijgen deze vaardigheden een prominente plaats in de opleiding. Zo leer je in de tweede fase van de opleiding een ondernemingsplan opstellen, dat je vervolgens in de praktijk mag omzetten. Bovendien verwerf je de nodige communicatievaardigheden om je ideeën en producten aan de man te brengen.

Je bent een multidisciplinaire probleemoplosser. Je maakt niet alleen kennis met de verschillende functionele domeinen van de bedrijfswereld (zoals de boekhouding, marketing, management, logistiek… ) maar je haalt ook inspiratie uit ondersteunende disciplines zoals rechten, psychologie en informatica. Als handelswetenschapper moet je de kennis uit deze domeinen en disciplines met elkaar kunnen linken om tot oplossingen te komen die in het hele bedrijf en daarbuiten geïntegreerd kunnen worden. Om je daarop voor te bereiden, voorziet de opleiding in elke fase een zogenaamd ‘integrerend opleidingsonderdeel’ waarin je projectmatig alle facetten van het bedrijfsleven combineert. Daarmee leer je een bedrijf vanuit verschillende invalshoeken analyseren en advies geven, maar je neemt tijdens het bedrijfsspel zelf ook de rol op van manager in een fictief bedrijf.

De opleiding handelswetenschappen is sterk praktijk- en toepassingsgericht. In veel opleidingen moet je eerst de theorie bestuderen om daarna oefeningen te maken. Bij handelswetenschappen verloopt het leerproces net andersom! De theorieën en onderzoeksmethoden die je nodig hebt om de bedrijven en hun omgeving te analyseren, vertrekken veelal vanuit een reëel bedrijfsprobleem of een casestudie. De theorieën worden dus ‘just-in-time’ aangebracht, precies wanneer je ze nodig hebt om de bedrijfsproblemen op te lossen. Om het belang van de praktijk in de verf te zetten, worden enkele opleidingsonderdelen getoetst aan de hand van opdrachten die uit het leven van een ondernemer gegrepen zijn. Je komt dus al tijdens je opleiding in contact met het bedrijfsleven.

De faculteit organiseert allerhande initiatieven om je studiesucces te bevorderen: septembercursussen wiskunde, introductiedag, mentorschap, tutorsessies, studieloopbaan- en studiebegeleiding. De opleiding handelswetenschappen biedt specifiek een uitgebreide tutorwerking aan. Voor de opleidingsonderdelen wiskunde en boekhouden worden er tutorsessies georganiseerd waarin succesvolle hogerejaarsstudenten de eerstejaarstudenten helpen met hun vragen omtrent zowel theorie als oefeningen. De verschillende begeleidingsmogelijkheden zijn erop gericht de slaagkansen van de studenten in het eerste jaar te bevorderen.