Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

IMOB zet nieuwe tool in om veiligheid voetgangers en fietsers beter te monitoren    2 aug 2016

IMOB zet nieuwe tool in om veiligheid  voetgangers en fietsers beter te monitoren
2 aug 2016

CONTACTPERSOON

dr. Tim DE CEUNYNCK

tim.deceunynck@uhasselt.be


Het Instituut voor Mobiliteit en haar Europese partners slaan de handen in elkaar om het verkeer beter en efficiënter te monitoren. “IMOB zal de ontwikkelde RUBA-tool (Road User Behaviour Analysis)  inzetten om gevaarlijke situaties met overstekende voetgangers en fietsers te bestuderen en zo het grote aantal ongevallen met zwakke weggebruikers helpen terug te dringen”, zegt IMOB-onderzoeker Tim De Ceunynck.

Specifieke verkeerssituaties efficiënter monitoren en analyseren 

Bestaande video-gebaseerde systemen voor het monitoren van de verkeersveiligheid nemen non-stop op en produceren enorme hoeveelheden gegevens. “Een groot nadeel, want enorm tijdsintensief. De verzamelde datasets moeten namelijk handmatig gescreend worden”, zegt Tim De Ceunynck (IMOB/UHasselt). Het RUBA-systeem zorgt ervoor dat de monitoring start van zodra er verkeer gedetecteerd wordt. “Er is minder opnamemateriaal en dus heb je veel minder tijd nodig om alle data te verzamelen en evalueren.”

Automatisch detecteren van specifieke verkeerssituaties

“De tool maakt het ook mogelijk om automatisch specifieke verkeerssituaties te detecteren via wat wij ‘detectorvelden’ noemen,” aldus Tim. “Bijvoorbeeld, één detectorveld registreert de kleur van het verkeerslicht. Een tweede detecteert een overstekende voetganger. Een derde veld detecteert een naderende auto. De combinatie van deze velden kan dus automatisch de gevaarlijke situatie detecteren waarbij een voetganger door het rood oversteekt terwijl een voertuig nadert. Het activeren van een detectieveld kan heel eenvoudig via enkele kliks.”

Risico op zware ongevallen voorspellen

IMOB en haar Europese partners zullen RUBA inzetten om de veiligheid van zwakke weggebruikers in stedelijke gebieden te bestuderen. Tim De Ceunynck: “We gaan onderzoeken hoe we informatie van gevaarlijke en ongevaarlijke verkeerssituaties kunnen gebruiken om het risico op zware ongevallen te voorspellen. Zo willen we verkeersexperten en lokale overheden ook toelaten om zelf een beter inzicht te krijgen op hun specifieke problemen met zwakke weggebruikers. Op die manier laten we hen toe om de veiligheid van voetgangers en fietsers zo doeltreffend mogelijk te verbeteren.” De RUBA-tool werd ontwikkeld binnen het Europese Horizon 2020-project InDev (In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users).

Meer informatie

Dr. Tom Brijs: +32 (0)4 73 99 99 95
InDeV: www.indev-project.eu
RUBA-systeem: www.youtube.com/watch?v=YgdJoa5-fS0 
Picture: Tanja Kidholm, Aalborg University

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement nr. 635895.

TVLimburg

Bekijk de reportage van TV Limburg hier.