Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Jessa Ziekenhuis en IMOB starten rijveiligheidscentrum voor senioren    3 jun 2016

Jessa Ziekenhuis en IMOB starten rijveiligheidscentrum voor senioren
3 jun 2016

Op vrijdag 3 juni stelden het Jessa Ziekenhuis en IMOB (UHasselt) het centrum ‘Samen Veilig Mobiel’ voor aan het grote publiek. Via een rijvaardigheidsevaluatie kunnen senioren er achterhalen of hun lichamelijke en cognitieve vaardigheden nog goed genoeg zijn om (veilig) een wagen te besturen.

“Dagelijks worden we op geriatrie geconfronteerd met de vraag van familieleden of hun vader of moeder nog wel kan/mag autorijden", zegt dr. Mark Lutin (geriater Jessa Ziekenhuis). "We voelden al een tijdje de nood aan een kwalitatief evaluatiecentrum dat een onderbouwd antwoord op deze vraag kan bieden.” Prof. dr. Tom Brijs (IMOB/UHasselt): “In een eerste fase onderzochten we welke klinische testen ons iets vertellen over rijvaardigheid; welke wegomgeving idealiter nagebootst wordt in een simulator om ouderen op de juiste vaardigheden te testen; en welke gegevens we uit die testen kunnen halen, om nadien te evalueren of iemand nog veilig rijdt of niet. Met die kennis op zak hebben we het centrum Samen Veilig Mobiel op poten gezet.”

Simulator

“Rijveiligheid is de som van rijgeschiktheid en rijvaardigheid”, aldus dr. Lutin. “Rijgeschiktheid is het wettelijke, legale luik. Voldoet iemand aan de medische minimumnormen om achter het stuur te mogen plaatsnemen? Denk aan zicht, medicatie. Het cognitieve luik, het beoordelingsvermogen en de rijprestaties testen we tijdens rijvaardigheidstesten in de simulator. Is de persoon nog in staat om een drukke rijweg te kruisen en links af te slaan? Kan hij of zij de situatie op een rotonde inschatten? We laten de deelnemer een half uur rijden, opgedeeld in korte ritten."

Deze simulatorresultaten worden nadien samengelegd met de gemeten reactiesnelheid, geheugentesten, aandachtstesten en de kennis van het verkeersreglement. "Dit laat ons toe om een gefundeerde beslissing te nemen en een advies te geven in verband met de rijveiligheid." Die info is overigens strikt vertrouwelijk. "We hebben een adviserende functie die behoort tot het medisch beroepsgeheim. Er is dus geen informatie-uitwisseling met verzekeringsmakelaars of zo.”

Een advies, wat nu?

Het advies kan drie richtingen uit. Dr. Mark Lutin: “Ofwel rijdt iemand nog goed en adviseren we: ‘behoud deze vaardigheden en probeer eventueel wat meer te rijden’. Ofwel zien we bepaalde knelpunten in iemands testresultaten en bieden we trainingen aan. En bij de derde optie, wanneer iemand niet meer veilig kan rijden, zullen we alternatieven bekijken.”

“Het doel van ons centrum is mensen mobiele mogelijkheden bieden, niét om mensen uit te sluiten”, zegt prof. dr. Tom Brijs, “Zeker op oudere leeftijd is mobiliteit erg belangrijk voor de sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Mobiliteit verliezen, staat vaak gelijk aan autonomie en levenslust verliezen. We stimuleren mobiel blijven, dus - door trainingen om rijvaardigheden te onderhouden of door alternatieve vervoersmogelijkheden met de persoon uit te werken.”

www.samenveiligmobiel.be 
info@samenveiligmobiel.be 
+32 (0) 11 33 88 66