Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Officieel startsein voor iSCAPE, Horizon 2020-project    22 sep 2016

Officieel startsein voor iSCAPE, Horizon 2020-project
22 sep 2016

CONTACTPERSOON

Prof. dr. ir. Ansar YASAR

32-11-269138

ansar.yasar@uhasselt.be


De consortiumpartners hebben in Dublin officieel het startsein gegeven voor het Europese onderzoeksproject ‘iSCAPE’ tijdens een driedaagse kick-off meeting van 6 tot 8 september. Het iSCAPE-project streeft ernaar de luchtkwaliteit in Europese steden te verbeteren en hun ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

Steden zijn verantwoordelijk voor ruwweg 70 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd en spelen dus een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering. iSCAPE, een Horizon 2020-project, streeft ernaar de ecologische voetafdruk van Europese steden te verkleinen en de luchtkwaliteit te verbeteren. “We zullen passieve saneringstechnieken voor luchtverontreiniging, beleidsmaatregelen en initiatieven voor gedragsverandering ontwikkelen”, aldus dr. Francesco Pilla (Trinity College Dublin), coördinator van het iSCAPE-project. Het team zal de verwachte effecten van die maatregelen evalueren op twee niveaus: op wijk- en op stadsniveau. De onderzoekers kijken in hun analyse naar verschillende aspecten, gaande van de kwantificering van CO2-concentratie tot de blootstelling eraan.

De kick-off meeting die Trinity College Dublin onlangs organiseerde, was het officiële startsein van het iSCAPE-project. Het kick-off event bracht meer dan 30 deelnemers samen om het projectplan verder uit te werken, waaronder de EU-projectfunctionaris, onderzoekers van negen verschillende universiteiten en afgevaardigden van steden en bedrijven. Prof. dr. Ansar Yasar en prof. dr. Davy Janssens (IMOB, UHasselt) waren op de vergadering aanwezig. “Tijdens de kick-off meeting werd elke consortiumpartner voorgesteld. We hebben de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en een gedetailleerde planning voor de komende zes maanden opgesteld. IMOB zal de effecten van mobiliteit op de luchtkwaliteit identificeren en simuleren. We zullen tegenmaatregelen formuleren op basis van meerdere gedragsinterventies”, zei prof. dr. Ansar Yasar na afloop van de kick-off meeting. De volgende vergadering staat over zes maanden gepland en gaat door in Barcelona.

Smart cities

iSCAPE vertrekt vanuit het ‘Smart city’-concept. “Smart cities ofwel ‘slimme steden’ pakken stedelijke uitdagingen zoals luchtvervuiling aan en doen een beroep op burgers om hun doel te bereiken. In het kader van iSCAPE zullen we een netwerk van luchtkwaliteitssensoren en meteorologische sensoren opbouwen. We promoten het gebruik van goedkope sensoren en moedigen burgers aan om deel te nemen en om – met andere woorden – alternatieve oplossingen voor milieuproblemen uit te testen”, aldus Dr Francesco Pilla (Trinity College Dublin).

De consortiumpartners ondersteunen een duurzame stedelijke ontwikkeling. Prof. dr. Ansar Yasar: “Efficiëntere infrastructuur en ruimtelijke ordening creëren unieke kansen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom zullen we theorieën nader bestuderen die betrekking hebben tot ruimtelijke ordening, publieke orde, stedelijke en ecologische sociologie en stadsgeografie.”

Horizon 2020-project

Het project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder grant agreement nr. 689954. Het project wordt gecoördineerd door dr. Francesco Pilla, prof. Brian Broderick, dr. Aonghus McNabola and dr. John Gallagher. iSCAPE ging in september 2016 van start en zal in 2019 afgerond worden.

Consortiumpartners

Trinity College Dublin (Ierland)
Università de Bologna (Italië)
University of Surrey (United Kingdom)
Finnish Meteorological Institute (Finland)
Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt (België)
Technische Universität Dortmund (Duitsland)
EC Joint Research Centre - Institute for Environment & Sustainability (Europese Commissie)
Fab Lab Barcelona (Spanje)
T6 Ecosystems srl (Italië)
Pureti Spain, S.L. (Spanje)
Future Cities Catapult Ltd. (United Kingdom)
Dublin City Counicl (Ierland)
Comune di Catania (Italië)
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiete dell' Emilia-Romagna (Italië)