Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Tien verkeersveiligheidsauditoren studeren af    21 jun 2016

Tien verkeersveiligheidsauditoren studeren af
21 jun 2016

CONTACTPERSOON

dr. Tim DE CEUNYNCK

tim.deceunynck@uhasselt.be


Op woensdag 15 juni 2016 behaalden tien cursisten van de postacademische opleiding ‘Verkeersveiligheidsauditor’ hun getuigschrift aan de UHasselt School of Expert Education (SEE). Een opleiding van groot belang voor de samenleving, luidt het bij de cursisten. “Het klinkt klassiek, maar een goede audit kan werkelijk levens redden”, aldus cursist Joris Cornu (IMOB, UHasselt).

Sinds december 2013 legde de Europese Commissie verplicht verkeersveiligheidsaudits op voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet. “Door deze audits kunnen we in elke fase van het wegenbouwproject verkeersveiligheidsproblemen identificeren en ingrijpen, waar nodig. De Europese Commissie wil op die manier de veiligheid op Europese autosnelwegen verbeteren”, aldus prof. dr. Stijn Daniels (IMOB, UHasselt). “Je moet een getuigschrift van deze postacademische opleiding hebben om door de Vlaamse Overheid als verkeersveiligheidsauditor erkend te worden.”

Op zestien dinsdagnamiddagen leerden de cursisten zelfstandig een audit uit te voeren. “In onze lessen lieten we verschillende thema’s aan bod komen. Wat zijn de ontwerprichtlijnen? Hoe kunnen we het wegontwerp laten inspelen op bestaande voertuigtechnologieën? Welke trends merken we op in ongevallenstatistieken en hoe kan wegontwerp het tij keren? We geven onze cursisten voldoende bagage mee om een audit grondig te kunnen uitvoeren”, zegt opleidingsmanager Tim De Ceunynck (IMOB, UHasselt). De opleiding legt ook sterk de focus op praktijk. “En daar ligt net de meerwaarde van deze opleiding”, vindt cursist Valère Donné (Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

Praktijkgerichte focus

De cursisten voerden in groep meerdere audits uit: een audit in de voorontwerpfase, één in de gedetailleerde ontwerpfase, één voor en één na de openstelling. “Aan de audit voor de openstelling hebben we ook een werfbezoek gekoppeld. We bezochten de ‘Groene Loper’ in Maastricht, vlak voor de openstelling van het noordelijke wegvak. Een uniek project in Europa”, aldus Tim De Ceunynck. Zoran Kenjic, verkeersveiligheidsauditor voor Rijkswaterstaat én cursist van de opleiding, licht toe: “De huidige N2 die nu het stadscentrum doorklieft, wordt vervangen door een gestapelde tunnel. Vier tunnelbuizen – met in elke buis twee rijstroken – worden op elkaar geplaatst. Autobestuurders die in de stad moeten zijn, zullen in de toekomst door de twee bovenste tunnels rijden. De onderste tunnels zijn bestemd voor doorgaand verkeer. Bovengronds krijgt de stad een ‘groene look’. Een parklaan slingert van noord naar zuid en 2000 lindebomen zullen in de stad een groene oase creëren." Cursist Wim Van Sande (iNFRANEA): “Het was interessant om in de praktijk te zien en te ervaren welke keuzes in het wegontwerp gemaakt zijn, waarom ze die keuzes gemaakt hebben en hoe die keuzes tot de verkeersveiligheid zullen bijdragen."