Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

IMOB filmt half jaar lang verkeer kruispunt in Kermt    23 feb 2017

IMOB filmt half jaar lang verkeer kruispunt in Kermt
23 feb 2017

In maart start IMOB (UHasselt) een onderzoek naar conflicten met zwakke weggebruikers op een kruispunt in Kermt en zal daarvoor het kruispunt gedurende zes maanden filmen. Het doel: inzicht verkrijgen in de oorzaken van ongevallen. Prof. dr. Tom Brijs: “Als we de oorzaak van een ongeval beter begrijpen, kunnen we gerichte maatregelen nemen.” De observatiestudie wordt ook uitgevoerd in Warschau en Barcelona.

In 2015 vielen er naar schatting van de Europese Commissie 135 000 zwaargewonden op Europese wegen. Een groot deel van de gewonden waren zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. “Uit onderzoek blijkt dat er altijd maar minder ongevallen en gewonden vallen bij de gemotoriseerde weggebruikers, maar voor de zwakke weggebruikers is dat niet het geval”, aldus Prof. dr. Tom Brijs in Het Belang van Limburg. Van alle dodelijke en zwaargewonde slachtoffers van 2000 tot 2002, was 6,7 % een voetganger. In tien jaar steeg dat aandeel naar 10,3%. Het aandeel van fietsers steeg zelfs van 13,6% in 2000-2002 naar 23,1% in 2011-2013. Dat blijkt uit het rapport van Mobiel Vlaanderen. “Met dit onderzoek willen we nagaan waarom dat cijfer niet daalt.”

IMOB filmt daarom een half jaar het kruispunt in Kermt, waar de Diestersteenweg, de Kermtstraat en de Koorstraat samenkomen. De onderzoekers bestuderen zowel ongevallen als bijna-ongevallen. Prof. dr. Tom Brijs: “Niet alle conflictsituaties monden uit in een ongeval, maar ze bevatten wel een schat aan informatie. Waarom deed die gevaarlijke situatie zich voor en wat was de concrete aanleiding? Als we ongevalsoorzaken begrijpen, kunnen we gerichte maatregelen uitwerken die ongevallen moeten voorkomen.”

De observatiestudie in Kermt gaat in maart 2017 van start, maar IMOB zal de observatiestudie ook op soortgelijke kruispunten in Warschau (Polen) en Barcelona (Spanje) herhalen. Prof. dr. Tom Brijs in HBvL: “Op die manier kunnen we ook regionale verschillen in verkeersgedrag onderzoeken.”

RUBA-tool
Om het verkeer efficiënt te monitoren zet IMOB de RUBA-tool (Road User Behaviour Analysis) in, die ze vorig jaar samen met enkele Europese partners ontwikkelde. “Bestaande video-gebaseerde systemen voor het monitoren van de verkeersveiligheid nemen non-stop op en produceren enorme hoeveelheden gegevens. De verzamelde datasets moeten handmatig gescreend worden. Een groot nadeel, want enorm tijdsintensief”, legt prof. dr. Tom Brijs uit. “Het RUBA-systeem zorgt ervoor dat de monitoring start van zodra er verkeer gedetecteerd wordt. Er is minder opnamemateriaal en dus heb je veel minder tijd nodig om alle data te verzamelen en evalueren.”

Automatisch detecteren van specifieke verkeerssituaties
“De tool maakt het ook mogelijk om automatisch specifieke verkeerssituaties te detecteren via wat wij ‘detectorvelden’ noemen”, aldus Tom. “Bijvoorbeeld, één detectorveld registreert de kleur van het verkeerslicht. Een tweede detecteert een overstekende voetganger. Een derde veld detecteert een naderende auto. De combinatie van deze velden kan dus automatisch de gevaarlijke situatie detecteren waarbij een voetganger door het rood oversteekt terwijl een voertuig nadert.” Door inzichten in concrete verkeerssituaties te verwerven, kunnen onderzoekers overheden en beleidsmakers ondersteunen bij het uitstippelen van het beleid.

Meer informatie

Het project InDeV wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement nr. 635895.

Artikel HBvL

Lees het volledige artikel op HBvL online - Foto: © Karel Hemerijckx