Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

In gesprek met onderzoekers An Neven en Judith Urlings    20 apr 2017

In gesprek met onderzoekers An Neven en Judith Urlings
20 apr 2017

‘Wat kan er wel nog?’ … An Neven behaalde in 2015 een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen en Judith Urlings studeerde om 2012 af als neuropsychologe aan de Universiteit Maastricht. In 2014 begon Judith aan een doctoraat aan de universiteit van Hasselt dat zicht richt op de rijvaardigheid bij senioren. Onderzoekers An Neven en Judith Urlings hebben een andere vooropleiding, maar in hun onderzoek werken ze allebei rond mobiliteit. De focus ligt hierbij op ‘Wat kan er wel nog?’. Hoe kunnen we de zelfstandigheid van personen met dementie en personen met verschillende typen beperkingen zo lang mogelijk behouden? Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ging in gesprek met beide onderzoekers.

Samen Veilig Mobiel

“Als mensen zich verplaatsen is dat meestal om een activiteit uit te voeren. Autonomie speelt hierin een belangrijke rol. Om de zelfstandigheid te kunnen stimuleren, is het belangrijk om zoveel mogelijk noden van mensen, bv. met een verstandelijke beperking of dementie, in te vullen. Het dilemma in de zorgpraktijk is echter vaak: wat is er werkbaar?’ We zouden graag mensen zoveel mogelijk nog zelf laten doen, maar het moet wel veilig blijven voor zichzelf en voor de omgeving”, aldus dr. An Neven (links op de foto). Met die gedachte in het achterhoofd hebben het Jessa Ziekenhuis en IMOB (UHasselt) het rijveiligheidscentrum ‘Samen Veilig Mobiel’ opgericht. Samen Veilig Mobiel wil mensen zelfstandig en mobiel houden, maar kijkt hierbij wat nog mogelijk is.

“Mobiliteit is erg belangrijk voor de sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Mobiliteit verliezen, staat vaak gelijk aan autonomie en levenslust verliezen. Wanneer een verplaatsing van punt A naar punt B niet meer mogelijk is met de wagen, kijken we welke alternatieven er mogelijk zijn. Er worden handvaten meegegeven aan mensen waarmee ze het rijden kunnen afbouwen. Bijvoorbeeld door alleen nog maar de vaste routes te rijden. De focus ligt op de verplaatsingen die mensen gewend zijn en hoe deze uitgevoerd kunnen worden zonder auto”, vertelt Judith (rechts op de foto) aan Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Mobiliteitsalternatieven

Er bestaan meerdere mobiliteitsalternatieven. “We hebben informatiesessies georganiseerd over wat er momenteel al bestaat binnen het vervoerslandschap: het aanbod van De Lijn, NMBS, Minder Mobielen Centrale, gecompenseerd vervoer, Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, … We merken dat mensen die het nog nooit nodig hebben gehad niet altijd weten waar ze terecht kunnen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een heel specifieke vervoersvraag heeft kan de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) aangepast vervoer hen gedetailleerd informeren en eventueel doorverwijzen naar de geschikte vervoerder”, weet An.

Bij Minder Mobielen Centrale kunnen vrijwilligers met hun eigen wagen personen die zelf niet kunnen rijden gaan vervoeren. Dit is een systeem dat An en Judith graag willen verbreden. Judith: “We willen een openbaar vervoer buddysysteem opstarten waarbij vrijwilligers mensen in het openbaar vervoer gaan begeleiden. We verwachten wel dat daar een doelgroep voor is, mensen die niet noodzakelijk een rijbewijs hebben maar wel tijd ter beschikking hebben. We hebben hiervoor een stappenplan uitgewerkt, en zijn dit momenteel in regio Gent aan het uittesten samen met TreinTramBus.”

Autonomie en zelfredzaamheid stimuleren

An: “Ook met Viamigo (een platform waarbij mensen vanop afstand opgevolgd kunnen worden door een coach uit het formele of informele netwerk, n.v.d.r.) willen we meer autonomie creëren voor mensen met een verstandelijke beperking en personen met dementie. Dankzij Viamigo is het niet nodig dat er altijd een mantelzorger meegaat en kunnen verplaatsingen meer zelfstandig worden afgelegd.” Dergelijke methoden kunnen de zorglast voor het formele en informele netwerk verlichten. Bovendien kan langer zelfstandig thuis wonen op die manier gestimuleerd worden, omdat de zelfredzaamheid van mensen met dementie wordt verhoogd.

Meer informatie

Interview

Lees hier het volledige interview van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Viamigo

www.viamigo.be