Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

Wereld Autisme Dag: Ook IMOB zet zich in voor mensen met autisme

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Wereld Autisme Dag: Ook IMOB zet zich in voor mensen met autisme    2 apr 2017

Wereld Autisme Dag: Ook IMOB zet zich in voor mensen met autisme
2 apr 2017

Vandaag, 2 april 2017, is het opnieuw Wereld Autisme Dag. Deze dag is bedoeld om autisme extra onder de aandacht te brengen. De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) wil hierbij ook de authenticiteit en diversiteit van mensen met autisme benadrukken. Het is immers belangrijk om te focussen op de talenten en de sterke punten van personen met autisme, iets waar ook het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) zich achter zet met enkele projecten.

De Verenigde Naties beslisten in 2007 om 2 april uit te roepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day). De bedoeling van deze dag is om iedereen bewust te maken van wat autisme precies is en aan te tonen dat iedereen gelijk is. Wereldwijd worden op deze dag initiatieven genomen en evenementen georganiseerd. Dit om ervoor te zorgen dat de samenleving meer begrip gaat tonen voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun directe omgeving.

Ook België zette onmiddellijk haar schouders onder dit initiatief. Autisme is hier immers geen onbekend begrip. Ruim 1% van de bevolking heeft ASS. Dit komt neer op ruim 80.000 mensen. In Vlaanderen zijn er dat ongeveer 42.000.

Mobiliteitsprojecten rond autisme

Ook het Instituut voor Mobiliteit vindt het belangrijk om autisme in de kijker te zetten. Mensen met ASS hebben namelijk vaak meer ondersteuning nodig bij allerlei dagelijkse activiteiten en dus ook bij activiteiten met betrekking tot mobiliteit. Bij IMOB wordt gezocht naar mogelijkheden om de sociale inclusie van mensen met autisme te verhogen en het zelfstandig functioneren te bevorderen.

Onderzoekers van IMOB werkten voor verschillende projecten al samen met mensen met ASS. Zo had het Yes I Drive-onderzoeksproject als doel het leren rijden van jongeren met autisme te bevorderen en werkte IMOB mee aan het schrijven van een brochure waarin tips en tricks werden gegeven aan rijinstructeurs om beginnende chauffeurs met autisme beter te begeleiden.

Ook Viamigo, dat initieel ontwikkeld werd voor personen met een verstandelijke beperking, kan zinvol zijn voor mensen met autisme. Het Viamigo platform zorgt ervoor dat gebruikers zelfstandig op pad kunnen gaan terwijl een coach, dat is bijvoorbeeld een ouder, vanop afstand een oogje in het zeil houdt en hen in real-time volgt. Het is voor mensen met autisme immers niet altijd gemakkelijk om zelfstandig op pad te gaan en vrienden, familieleden en vrijwilligers kunnen niet altijd fysiek aanwezig zijn om hen bij te staan. “Dankzij Viamigo kunnen mensen die angst hebben om alleen te reizen nu ook zonder fysieke begeleiding op pad, wat uiteindelijk de zorglast voor het formele en informele netwerk zal verlichten”, zegt An Neven, onderzoeker bij IMOB.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over de projecten rond mobiliteit bij mensen met autisme kan surfen naar uhasselt.be/imob, mailen naar veerle.ross@uhasselt.be of bellen naar Veerle Ross via +32 (0)11 26 91 08.

Voor meer informatie over Viamigo kan je terecht op www.viamigo.be, mailen naar info@viamigo.be of bellen naar An Neven via +32 (0)11 26 91 30.