Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

iSCAPE, Horizon 2020-project, bestrijdt luchtvervuiling met hulp van burgers    8 okt 2017

iSCAPE, Horizon 2020-project, bestrijdt luchtvervuiling met hulp van burgers
8 okt 2017

De consortiumpartners van het Europese onderzoeksproject ‘iSCAPE’ hebben burgerparticipatie in de strijd tegen luchtvervuiling in zes, Europese steden gedetailleerd vormgegeven tijdens een driedaags event van 3 tot 5 oktober 2017. Het iSCAPE-project streeft ernaar de luchtkwaliteit in Europese steden te verbeteren en hun ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

Het driedaagse event dat de UHasselt organiseerde, bracht meer dan 30 deelnemers van veertien verschillende projectpartners samen, waaronder een adviesraadslid van de United States Environmental Protection Agency (US EPA). “Tijdens het driedaagse event presenteerden we de resultaten van de iSCAPE-studie in Hasselt”, aldus dr. Muhammad Adnan (IMOB, UHasselt). IMOB riep namelijk de hulp van Hasselaren in om de luchtkwaliteit in hun stad te verbeteren . De Hasselaren werd gevraagd elke verplaatsing (bv. naar de bakker) met hun smartphone te registreren en dat gedurende drie weken vol te houden. “We rollen diezelfde studie nu in vijf andere steden uit: Bologna, Dublin, Guilford, Bottrop en Vantaa. Opdat alles vlot verloopt en dezelfde methode wordt gehanteerd, worden alle details tijdens de meeting uitvoerig besproken.” Verder bespraken de partners de vooruitgang, stelden ze een gedetailleerde planning voor de komende zes weken op en wisselden ze visies over de geplande deelprojecten uit.

Prof. dr. Davy Janssens (IMOB, UHasselt) nodigde voor het event ook Benjamin Bergmans van het onderzoeksinstituut Institut scientifique de Service public (ISSeP, Luik) uit. “Benjamin Bergmans stelde de nieuwste technologieën en onderzoektrends voor waarmee de luchtkwaliteit in België gemeten, gecontroleerd en gemodelleerd wordt. Hij legde uit dat informatie over luchtverontreinigende stoffen op dit moment door een landelijk netwerk van meer dan 100 sensoren wordt verzameld, en liet de luchtverontreiniging in België met near-real-time concentratiekaarten.”

iSCAPE
iSCAPE streeft ernaar de ecologische voetafdruk van Europese steden te verkleinen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Aangezien steden verantwoordelijk zijn voor ruwweg 70 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd, spelen ze een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering. “We zullen passieve saneringstechnieken voor luchtverontreiniging, beleidsmaatregelen en initiatieven voor gedragsverandering ontwikkelen”, aldus dr. Francesco Pilla (University College Dublin), coördinator van het iSCAPE-project. iSCAPE vertrekt vanuit het ‘Smart city’-concept. “Smart cities ofwel ‘slimme steden’ pakken stedelijke uitdagingen zoals luchtvervuiling aan en doen een beroep op burgers om hun doel te bereiken.”

Horizon 2020-project

Het project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder grant agreement nr. 689954. Het iSCAPE-project heeft het eerste jaar achter de rug en zal in 2019 afgerond worden.