Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De Mobiliteits(r)evolutie: wat zijn de gevolgen voor uw beleid?    23 apr 2018

De Mobiliteits(r)evolutie: wat zijn de gevolgen voor uw beleid?
23 apr 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Davy JANSSENS

32-11-269128

davy.janssens@uhasselt.be


EXTERNE CONTACTPERSOON

Reinout Cloet (Escala)

reinout.cloet@escala.be

Op vrijdag 15 juni 2018 vindt in Zwijnaarde de studiedag “De Mobiliteitsrevolutie: gevolgen voor uw beleid” van Escala plaats. Het doel van dit event is de grootste en meest significante wijzigingen van de hedendaagse en toekomstige mobiliteit verzamelen. Hierbij wordt de vertaalslag gemaakt naar steden en gemeenten waarbij de vraag wordt gesteld welke impact de evolutie heeft op de stad, het gebied en/of de functie in kwestie en hoe het beleid hierop kan inspelen. Voor het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt) is prof. Davy Janssens aanwezig. Hij zal tijdens de laatste keuzesessie enkele cases uiteenzetten in verband met innovatieve oplossingen ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid.

De hedendaagse mobiliteit bevindt zich op een kantelmoment. Denk maar aan steden die auto’s proberen te weren uit de stadskern, de deelfietsen die in opmars zijn of de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Deze (r)evolutie heeft gevolgen, maar geeft ook kansen op vlak van mobiliteit, weginfrastructuur en milieu. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende factoren, zoals beschikbare (big) data, nieuwe technologieën en vervoersmodi, maar ook met nieuwe gewoonten zoals multimobiliteit en beleidsopties op het vlak van openbaar vervoer. Dit brengt uitdagingen voor lokale besturen met zich mee wanneer ze een toekomstgericht mobiliteitsbeleid moeten uitstippelen. Hier ligt dan ook de focus tijdens deze studiedag mobiliteit.

De studiedag is bedoeld voor :

  • Medewerkers diensten mobiliteit, milieu, omgeving, technische diensten, beheerders wegen en publiek domein
  • Betrokken medewerkers van Vlaamse en federale entiteiten
  • Beleidsverantwoordelijken
  • Studiebureaus infrastructuur en mobiliteit, architecten
  • Organisaties die actief zijn op het vlak van mobiliteit en/of belangenbehartiging

Het event bestaat uit een ochtendsessie, een plenaire sessie, een film en drie keuzesessies. Tijdens de laatste keuzesessie is prof. Davy Janssens (IMOB, UHasselt) één van de sprekers. Hij licht aan de hand van enkele concrete cases toe hoe basisonderzoek kan inspelen op noden van (lokale) beleidsmakers. Deze cases zijn onmiddellijk inzetbaar ter ondersteuning van mobiliteitsbeleid. Concreet komen het Route2School project, het nut van een rijsimulator, en innovatieve toepassingen op vlak van carpooling en de verzameling van gegevens over verplaatsingsgedrag aan bod.

Klik hier voor meer informatie over de studiedag en een overzicht van het programma.