Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-mobiliteitswetenschappers winnen ‘AXA Award 2018’    6 jul 2018

UHasselt-mobiliteitswetenschappers winnen ‘AXA Award 2018’
6 jul 2018

Drie studenten mobiliteitswetenschappen wonnen afgelopen vrijdag de ‘AXA Award 2018’. Deze prijs bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Lotte Van Broeckhoven, Damian Robinson en Mathy de Backer kregen de award tijdens de proclamatieviering en gingen dus niet enkel naar huis met een diploma mobiliteitswetenschappen, maar ook met een cheque ter waarde van 250 euro.

Hieronder wat meer informatie over de gelauwerde masterproeven van de kersverse mobiliteitswetenschappers.

Mobility as a Service
Ons huidig mobiliteitssysteem zal sterk veranderen door de opkomst van meer innovatieve vervoersoplossingen. Dat besefte ook Damian Robinson. Daarom onderzocht hij in zijn masterproef het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) of ‘mobiliteit als dienst’. Dit is een vervoersoplossing waarbij een persoon toegang heeft tot mobiliteitsdiensten in plaats van zelf te beschikken over voertuigen of andere vervoersmiddelen. Bovendien worden de traditionele diensten van het openbaar vervoer aangevuld met gedeelde mobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen of deelwagens, die flexibele verplaatsingen met meerdere vervoerswijzen mogelijk maken.

Damian ging in zijn onderzoek na op welke manier MaaS het best georganiseerd kan worden om het concept succesvol te maken. Hij concludeerde dat er heel wat verschillende voorkeuren zijn voor vervoersdiensten binnen MaaS en dat beleidsmakers dus de snel veranderende mobiliteitssector moeten voorspellen en voorbereiden met meer uiteenlopende en nieuwe vervoersdiensten.

Meer info
Damian Robinson: 0484/42.61.77 damian.rbsn@gmail.com
Prof. dr. Davy Janssens (promotor, IMOB/UHasselt): 011/26.91.28

Trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen
Een te hoge snelheid is vaak een oorzaak voor verkeersongevallen. Daarom investeerde de Vlaamse regering sterk in nieuwe trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Maar hoe bepaal je waar deze controles moeten komen? En zijn er ook neveneffecten? Deze vragen stelde Mobiliteitswetenschapper Lotte Van Broekhoven zich. Zij zocht, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), in haar thesis eerst naar een verfijnde en objectieve methode om prioritaire locaties voor trajectcontroles te bepalen. Daarna bestudeerde ze het zogenaamde “kangoeroe-effect”, waarbij bestuurders binnen een trajectcontrolegebied een significant lagere snelheid aanhouden dan erbuiten. Dit effect deed zich voor op verschillende onderzochte gewestwegen. Lotte geeft in haar thesis dan ook het advies om trajectcontroles steeds te plaatsen over een zo lang mogelijke afstand en twee verschillende trajectcontrolesystemen te installeren wanneer bv. verkeerslichten of rotondes twee vergelijkbare wegsegmenten van elkaar scheiden.

Meer info
Lotte Van Broeckhoven: 0478/13.05.10
Prof. dr. Tom Brijs (promotor, IMOB/UHasselt): 0473/99.99.95

‘Seat Belt Ignition Interlock’ systemen
Dat een veiligheidsgordel levens kan redden is geen geheim. Toch dragen bestuurders en inzittende van voertuigen niet altijd hun gordel. Kan een ‘Seat Belt Ignition Interlock’ systeem (SBIIS), waarbij de bestuurder de auto niet kan starten vooraleer iedereen zijn of haar gordel aanheeft, hier verandering in brengen? Mathy concludeerde dat het verplicht invoeren van het systeem niet zomaar vanzelfsprekend is. Zo staat bijvoorbeeld niet iedereen te springen om een auto met het SBIIS te kopen. En wat met het omzeilen van het systeem? Bovendien moet ook de wetgeving aangepast worden om het systeem te kunnen verplichten. Uit deze resultaten komt het advies naar voren om eerder te focussen op het ‘Seat Belt Reminder’ systeem, waarbij de bestuurder een waarschuwing krijgt dat niet elke inzittende zijn of haar veiligheidsgordel aanheeft, dan op het SBIIS.

Meer info
Mathy de Backer: 0494/07.45.34 mathydebacker@gmail.com 
Dr. Veerle Ross (copromotor, IMOB/UHasselt): 0477/81.48.42