Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

EU Horizon 2020 project Track & Know is halfweg    4 jul 2019

EU Horizon 2020 project Track & Know is halfweg
4 jul 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. ir. Ansar YASAR

32-11-269138

ansar.yasar@uhasselt.be


Het onderzoeksproject Track & Know, gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, nadert zijn ‘mid-term’ oftewel de helft van zijn looptijd. Een belangrijke mijlpaal, want het consortium moet binnen de komende 18 maanden zijn doelstellingen realiseren. Ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie zijn de consortiumpartners onlangs samengekomen voor een mid-term evenement in Leuven waar ze hun onderzoek onder de aandacht brachten en een breder publiek bereikten. Daarnaast hebben heel wat teamleden de afgelopen maanden deelgenomen aan conferenties, workshops en webinars om in contact te komen met verschillende relevante stakeholders.

Het Track & Know consortium van 14 partners heeft als doel het onderzoeken, ontwikkelen en exploiteren van een nieuw software kader om de efficiëntie te verbeteren van Big Data-applicaties in de sectoren transport, mobiliteit, (motorvoertuigen)verzekering en gezondheidszorg. Daarnaast beoogt het project de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke toolboxen voor de vermelde sectoren na een efficiëntiecontrole in realistische pilootprojecten. Het onderzoeksproject richt zich op het oplossen van belangrijke business cases binnen 3 pilootprojecten. 

We praten over ‘Big Data’ bij het verwerken en het nemen van beslissingen met behulp van grote hoeveelheden diverse gegevens die blijven toenemen. De omvang, verscheidenheid en snelheid van deze gegevens, zorgen ervoor dat traditionele database-en verwerkingssystemen tekort schieten voor de opslag en verwerking ervan.

Mid-term evenement: speciale technische sessie bij de jaarlijkse ANT-conferentie

Als onderdeel van de disseminatiedoelstellingen van het 3-jarige project, heeft men een tussentijds evenement georganiseerd in de vorm van een speciale technische sessie binnen de gereputeerde internationale conferentie Ambient Systems, Network and Technolgies (ANT).  Deze sessie was bedoeld om aandacht te krijgen van een breder en meer betrokken publiek. De ANT 2019 conferentie voor onderzoekers en vakmensen uit de industrie vond plaats in mei en werd bijgewoond door meer dan 150 personen uit verschillende continenten, die samen meer dan 100 onderzoeksrapporten presenteerden. Deze conferentie was een uitstekende gelegenheid om het netwerk uit te breiden, het projectportfolio voor te stellen aan onderzoekers en vakmensen uit andere, verwante sectoren en hen projectmaterialen aan te reiken.

De drukbezochte sessie over het Track & Know project bestond uit vijf belangrijke presentaties waarvan de eerste een algemene introductie was.  Bij de andere technische presentaties kwamen vooral de voorlopige resultaten en lopende onderzoek aan bod. Dit leverde zeer zinvolle discussies op en resulteerde in 3 belangrijke punten om mee te nemen in het verdere verloop van de onderzoeksactiviteiten:

1) Samenwerking met Track & Know partners bij het verder verkennen van een verscheidenheid aan big data-analysemethoden,

2) Delen en beschikbaar stellen van gegevens (geaggregeerde data) voor het testen en oplossen van andere relevante onderzoeksvragen,

3) Kennis delen om te begrijpen hoe Track & Know de data privacy, GDPR en andere ethische kwesties kan oplossen.

Belangrijke activiteiten, workshops and conferenties

In de afgelopen maanden hebben Track & Know onderzoekers deelgenomen aan verschillende activiteiten.  Deelname aan deze activiteiten is zeer belangrijk omdat dit het consortium de mogelijkheid geeft het project voor te stellen aan onderzoekers en vakmensen. De aanwezigheid van de teamleden zorgt voor een uitgebreider netwerk, creëert projecten, trekt nieuwe belanghebbenden aan en verspreidt de huidige onderzoeksresultaten.  Men heeft onder andere deelgenomen aan het Big Data Value Forum in november 2018 in Wenen (Oostenrijk), een bezoek gebracht aan twee ziekenhuizen in Wuhu China, deelgenomen aan de E-sides Workshop met als thema ‘Towards Value-Centric Big data: Connect People, Processes and Technologies’ in Brussel en heel wat andere belangrijke verwante activiteiten.

Meer informatie over deze activiteiten en de gerelateerde publicaties kan men terugvinden in het derde nummer van de Track & Know online nieuwsbrief.

EU H2020 onderzoeksproject Track & Know

Track & Know is een 3-jarig project dat wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.  Het consortium van 14 partners uit 9 verschillende landen startte in januari 2018. IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) is één van de onderzoekspartners en is mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van methoden om Big Data te analyseren en visualiseren (o.a. het beoordelen van de gegevenskwaliteit, het identificeren van datapatronen, het bouwen van modellen die de gegevens verklaren, het visualiseren van de gegevens…). IMOB staat verder ook in voor de communicatie en de bredere verspreiding van de vooruitgang binnen dit project.

Meer info over dit project kan u terugvinden op: https:///trackandknowproject.eu

 

Contactpersonen voor verdere informatie:

Project coördinatorDr. Ibad KureshiSenior Research Scientist – Inlecom Systems
Square de Meeus 38/40
Brussels, 1000, Belgium
ibad.kureshi@inlecomsystems.com

IMOB (UHasselt) projectleider
Prof. dr. Ansar Yasar
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) – Universiteit Hasselt
Wetenschapspark 5 bus 63
590 Diepenbeek
Ansar.yasar@uhasselt.be
GSM: +32 486 93 29 57