Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

IMOB faciliteert de mobiliteit van mensen die het nodig hebben    23 jan 2019

IMOB faciliteert de mobiliteit van mensen die het nodig hebben
23 jan 2019

CONTACTPERSOON

prof. dr. An NEVEN

32-11-269130

an.neven@uhasselt.be


‘Beperk je beperking’, die slogan vat de doelstelling van REVA vzw bondig samen. Deze vzw focust op het aanbieden van info over producten en diensten voor personen met een beperking om zo een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van hun persoonlijk, maatschappelijk en professioneel leven. In ‘REVAzine 2019’ vertelt prof. An Neven over het werk van IMOB dat erop gericht is iedereen een kans te geven op betere mobiliteit en dus ook meer levenskwaliteit.

De tweejaarlijkse infobeurs ‘REVA’ staat dit jaar in het teken van mobiliteit. Deze beurs is intussen een vaste afspraak voor personen met een beperking, hun familie, professionals en vrijwilligers. Ze ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit, doen ideeën op en wonen lezingen bij met het oog op een optimalisatie van hun levenskwaliteit én mobiliteit. Ter gelegenheid van de beurs brengt de vzw ‘REVAzine’ uit, een magazine dat breed verspreid wordt in de zorg- en toegankelijkheidssector.

An Neven licht in het interview de unieke meerwaarde van IMOB voor personen met een beperking toe. IMOB beschouwt een goede mobiliteit immers als een echte basisbehoefte en maakt dan ook een prioriteit van het onderzoek naar zorgmobiliteit en autonomie. Doelstelling is het vermijden van vervoersarmoede via het ondersteunen en faciliteren van zelfstandige verplaatsingen. Via doelgroepgerichte onderzoeken gaat IMOB op zoek naar oplossingen door middel van opleiding en training. Zo kunnen personen met een beperking bepaalde vaardigheden verwerven of trainen die essentieel zijn voor hun persoonlijke mobiliteit.

Het Careville-onderzoek naar de rijvaardigheid van ouderen, de assistentie op maat van Viamigo aan personen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een niet-aangeboren hersenletsel en het onderzoek naar de invloed van autisme of ASS (autismespectrumstoornis) op het rijgedrag. Het zijn maar enkele van de onderzoeksprojecten die gericht zijn op personen met een beperking. IMOB-onderzoekers An Neven en Veerle Ross zullen tijdens ‘REVA 2019’ (25, 26 en 27 april, Flanders Expo Gent) enkele lezingen geven die focussen op deze en andere IMOB-onderzoeken.

Lees het volledige artikel in REVAzine 2019.

Ontdek alles over REVA 2019 via www.reva.be .