Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Voorstelling rapport 'Zorgtoerisme in Limburg'    14 jan 2019

Voorstelling rapport 'Zorgtoerisme in Limburg'
14 jan 2019

CONTACTPERSOON

Mevrouw Veerle COPS

32-11-269177

veerle.cops@uhasselt.be


Toeristische activiteit waarbij zorg een relevant aspect is

In 2018 voerde het Centre for Travel and Tourism Research (CTTR), een onderzoekscel van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt, een onderzoek uit naar ‘Zorgtoerisme in Limburg’. Binnen dit onderzoek staat zorgtoerisme voor ‘elke toeristische activiteit waarbij zorg een relevant aspect is voor de toerist’. Hierbij ligt de focus op verblijfstoerisme door een persoon met een zorgnood en/of beperking, enerzijds vanuit een medische motivatie (een verblijf met het oog op herstel) en anderzijds vanuit een recreatieve motivatie (een verblijf met het oog op vrijetijdsbesteding). Het rapport gaat dieper in op de volgende vier topics: (1) De (potentiële) doelgroep van zorgbehoevende toeristen in Limburg; (2) Het huidige toeristische aanbod in Limburg; (3) Succesfactoren voor de Limburgse logiessector; (4) Een ondersteunend beleidskader.

Een omvangrijke, groeiende doelgroep met interessante kenmerken

Het rapport besluit dat de doelgroep van toeristen met een beperking en/of zorgnood een omvangrijke, groeiende groep is die over een aantal interessante kenmerken beschikt. Ze hebben een grote loyaliteit, een groter reisgezelschap, reizen tijdens het laagseizoen, enz. Tegelijkertijd biedt Limburg als groene, dichtbij-bestemming een interessant kader voor recreatieve vakanties of her-stelvakanties in een aangename omgeving. Inzetten op zorgtoerisme blijkt dan ook zeker een opportuniteit voor de Limburgse logiessector mits rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Er dient een structurele samenwerking opgezet te worden tussen de toeristische sector en de zorgsector.
  • Er is nood aan een coördinerende tussenpartij die het hele zorgproces voorbereidt en opvolgt.
  • Erkenning en visibiliteit van toeristische ondernemingen die actief inzetten op zorgtoerisme is onontbeerlijk.
  • Er is behoefte aan (gratis) opleidingen afgestemd op de opleidingsnoden van de leidinggevenden en het personeel.
  • Er is vraag naar subsidiemogelijkheden inzake zorgtoerisme als aanvulling op eigen investeringen.
  • Er moet aandacht besteed worden aan de volledige toeristische ervaring en niet enkel de accommodatie.
  • Marketinginitiatieven zijn noodzakelijk om zorgtoerisme verder te promoten.

Onderzoek in het kader van het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA)

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) van de Universiteit Hasselt. Het thema werd onderzocht op basis van literatuur, deskresearch, interviews, bevragingen en focusgroepen. Het project wenste een bijdrage te leveren aan (1) het creëren van een verblijfs- en recreatief aanbod in Limburg, afgestemd op de verwachtingen en noden van toeristen met zorgbehoeften, en (2) het vergroten van het concurrentievermogen en de verhoging van de bezettingsgraad van de Limburgse toeristische sector op lange termijn door in te zetten op deze doelgroep.
Het onderzoeksrapport wordt voorgesteld op het ‘Seminarie Zorgtoerisme’ op 14 januari 2019’ in de Oude Gevangenis van de Campus in Hasselt in aanwezigheid van een groep relevante stakeholders uit de toeristische sector, de zorgsector en de onderzoekswereld. Het rapport is tevens hieronder gratis te downloaden.