Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraatsverdediging Ariane Cuenen

Doctoraatsverdediging Ariane Cuenen
PRAKTISCH

12 jul 2016


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H5


CONTACTPERSOON

dr. Ariane CUENEN

32-11-269166

ariane.cuenen@uhasselt.be


De voorbije jaren bestudeerde doctoraatsstudente Ariane Cuenen hoe jongeren (16-25 jaar) en ouderen (65+) zich gedragen in het verkeer. Is er een verschil tussen beiden en hoe kunnen verkeersveiligheidsinterventies dit gedrag beïnvloeden? Op dinsdag 12 juli 2016 verdedigt zij haar doctoraatsproefschrift, getiteld ‘Investigating both ends of the driver age spectrum: assessment of driving behavior and evaluation of traffic safety interventions’.

Graag even uw komst naar de verdediging en/of receptie vóór 4 juli bevestigen aan ariane.cuenen@uhasselt.be.

Abstract

Door de vergrijzing zullen steeds meer oudere bestuurders (65+) zich op de weg begeven. Die leeftijdsgroep heeft net zoals jonge beginnende bestuurders een verhoogde kans op ongevallen. Eerder onderzoek toonde echter aan dat we iemands rijvaardigheid op basis van leeftijd moeilijk kunnen beoordelen. Daarom onderzocht Ariane Cuenen in haar proefschrift de relatie tussen de rijvaardigheid van ouderen en functionele vaardigheden (cognitief/fysiek).

Ze stelde vast dat functionele vaardigheden betere voorspellers van de rijvaardigheid zijn dan leeftijd. Toch moeten we er voorzichtig mee omspringen, want het belang van functionele vaardigheden hangt af van de onderzochte rijmaat (bv. snelheid, links afslaan).

Aangezien meer mobiliteit een betere levenskwaliteit betekent, onderzocht doctoraatsstudente Ariane Cuenen hoe ze ouderen langer veilig en zelfstandig kan laten autorijden. Ze bestudeerde de invloed van verkeersveiligheidsprogramma’s (bv. training, educatie) op het rijgedrag van jongeren (16 – 25 jaar) en ouderen. Zowel de onmiddellijke als latere effecten van verkeersveiligheidsprogramma’s op (sociocognitieve determinanten van) gedrag werden onder de loep genomen.

Ariane Cuenen stelde vast dat een directe training (bv. rijsimulatortraining) de rijvaardigheid meer verbetert dan een indirecte training (cognitieve training). Ze zal hierover uitweiden tijdens haar verdediging op dinsdag, 12 juli 2016.

Meer informatie

Doctoranda Ariane Cuenen
Promotor Prof. dr. Tom Brijs
Co-promotoren Prof. dr. Ellen Jongen
Prof. dr. Kris Brijs
Datum 12 juli 2016 om 15.00 u
Locatie UHasselt (campus Diepenbeek)
Agoralaan Gebouw D
Auditorium H5
3590 Diepenbeek