Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraatsverdediging Caroline Ariën

Doctoraatsverdediging Caroline Ariën
PRAKTISCH

28 jun 2016


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H5

De voorbije jaren bestudeerde doctoraatsstudente Caroline Ariën het effect van snelheidsremmende maatregelen op het rijgedrag (bv. dwarse wegmarkeringen die een gevaarlijke bocht aankondigen). Op dinsdag 28 juni 2016 verdedigt zij haar doctoraatsproefschrift, getiteld ‘The effects in distance and time of traffic calming measures near road transitions and discontinuities by means of driving simulator research’.

Graag even uw komst naar de verdediging en/of receptie vóór 21 juni bevestigen aan caroline.arien@uhasselt.be.

Abstract

Ongevallencijfers tonen aan dat overgangssituaties (bv. van een rechte weg naar een bocht, van buiten naar binnen de bebouwde kom) het risico op een ongeval verhogen Overgangssituaties vereisen van bestuurders dat ze hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld door vaart te minderen of extra op te letten. Door de wegomgeving op een herkenbare manier in te richten, kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren. Toch werd er tot op heden weinig onderzoek gedaan naar ontwerpstandaarden voor overgangssituaties.

In dit proefschrift nam Caroline Arien verschillende snelheidsremmende maatregelen aan overgangssituaties onder de loep, waaronder dwarse rammelstroken, visgraatmarkering en digitale informatiepanelen. Ze bestudeerde met behulp van een rijsimulator het effect ervan op de gereden snelheid. Over welke afstand hebben de snelheidsremmende maatregelen een effect? Is het effect na vijf opeenvolgende dagen nog aanwezig?

Uit de onderzoeken vloeiden enkele aanbevelingen voort die overheden en wegontwerpers kunnen ondersteunen bij het ontwerpen van een veilige wegomgeving. Bovendien worden de implementatiekosten van inefficiënte en/of onveilige maatregelen op het terrein vermeden door ze proactief in de rijsimulator te testen. Doctoraatsstudente Caroline Arien treedt in detail over haar onderzoek tijdens haar verdediging op dinsdag 28 juni 2016.

Meer informatie

Doctoranda Caroline Ariën
Promotor Prof. dr. Tom Brijs
Co-promotoren Prof. dr. Kris Brijs
Prof. dr. Geert Wets
Datum 28 juni 2016 om 16.00 u
Locatie UHasselt (campus Diepenbeek)
Agoralaan Gebouw D
Auditorium H5
3590 Diepenbeek