Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

Doctoraatsverdediging Qiong Bao

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraatsverdediging Qiong Bao

Doctoraatsverdediging Qiong Bao
PRAKTISCH

18 mrt 2016


Op vrijdag 18 maart 2016 verdedigt Qiong Bao haar doctoraat ‘Activity-based Travel Demand Forecasting using FEATHERS: Model Extension, Evaluation, and Execution’. De titel geeft meteen een eerste indruk van haar onderzoek. Qiong Bao nam het FEATHERS-model onder de loep en breidde het uit. Daarna paste ze het herziene model op een concreet project toe.

Bevestig uw komst naar de verdediging en/of receptie vóór 10 maart  aan qiong.bao@uhasselt.be.

Abstract

De snelle groei van het verkeersvolume deden de sociale, economische en ecologische problemen toenemen. Om een duurzame ontwikkeling van ons modern vervoerssysteem tot stand te brengen, werd de huidige aanbodgerichte focus op transportplanning verruimd. Transportplanning wil tegemoetkomen aan de nood om toegankelijkheidsbehoeften en problemen aan te pakken door de verplaatsingsvraag te managen binnen het beschikbare transportaanbod.  Onderzoek zou daarom meer aandacht moeten besteden aan analyses van de verplaatsingsvraag.

FEATHERS (The Forecasting Evolutionary Activity-Travel of Households and their Environmental RepercussionS) werd ontwikkeld door het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en is een veelbelovend activiteitengebaseerd model om de verplaatsingsvraag in kaart te brengen en te voorspellen. In dit doctoraat streeft Qiong Bao ernaar om het model op real-life voorspellingen van de verplaatsingsvraag toe te passen op een meer gedetailleerde, betrouwbare en praktische manier.

Daarvoor breidde ze het FEATHERS model uit naar een geografisch zoneringssysteem dat met kleinere zones werkt en dus meer gedetailleerde informatie over de verplaatsingsvraag kan bieden. De meest gedetailleerde gegevens over de verplaatsingsvraag die op dit moment voor FEATHERS beschikbaar zijn, zijn van het Subzone niveau. Dat niveau bestaat uit 2 386 virtuele eenheden met een gemiddelde oppervlakte van 5,8 km². Sommige (kleinschalige) onderzoeken hebben vaak meer gedetailleerde informatie nodig dan die ze uit het Subzone niveau kunnen afleiden. Om aan die behoefte tegemoet te komen, introduceerde Qiong Bao een bouwbloklaag (BB) in het FEATHERS model. De BB-laag is het meest gedetailleerde geografische niveau dat momenteel in België gebruikt wordt. Het bestaat uit 10 521 zones met een gemiddelde oppervlakte van 1,3 km².

Ze bestudeerde of de verkleining van het studiegebied (zoals hierboven beschreven) de rekentijd bij het gebruik van FEATHERS kan verlagen. Daarnaast onderzocht ze ook twee soorten onzekerheden die uit gebruik van FEATHERS voortvloeien, toen ze het model evalueerde.  Tot slot illustreert ze hoe het herziene FEATHERS-model toegepast kan worden op real-life transportplanningen en -prognoses. Qiong Bao demonstreert het geüpdatete model aan de hand van een concreet project dat het potentiële effect van lightrail initiatieven op de verplaatsingsvraag in Leuven nagaat.

Meer informatie

Doctoranda Qiong Bao
Promotor Prof. dr. Davy Janssens
Copromotoren Prof. dr. ir. Tom Bellemans
Prof. dr. Geert Wets
Datum vrijdag 18 maart 2016 om 14.30u
Locatie

UHasselt (campus Diepenbeek)
Agoralaan Gebouw D
Auditorium H1
3590 Diepenbeek