Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraatsverdediging Tim De Ceunynck

Doctoraatsverdediging Tim De Ceunynck
PRAKTISCH

29 sep 2017 16.00 uur - 00.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H3


CONTACTPERSOON

dr. Tim DE CEUNYNCK

tim.deceunynck@uhasselt.be


Op vrijdag 29 september 2017 verdedigt Tim De Ceunynck zijn doctoraat ‘Defining and applying surrogate safety measures and behavioural indicators through site-based observations’. In zijn doctoraat ontwikkelde en testte hij onder meer ‘Extended Delta-V’, een surrogaatindicator voor verkeersveiligheid waarmee de ernst van verkeerssituaties op een verbeterde manier gemeten kan worden.

Graag even uw komst naar de verdediging en/of receptie vóór 20 september 2017 bevestigen aan tim.deceunynck@uhasselt.be.

Abstract

Op de autosnelweg kunnen bestuurders een spookrijder nipt ontwijken. Een voetganger steekt onverwacht de straat over, maar de automobilist komt nog op tijd tot stilstand. Zulke bijna-ongevallen – ongevallen die net niet plaatsvonden en dus geen menselijke of materiële schade tot gevolg hebben – komen regelmatig voor. Bijna-ongevallen worden in tegenstelling tot ongevallendata nergens systematisch bijgehouden in een databank. Toch bieden ze tal van voordelen ten opzichte van verkeersongevallendata. Daarom analyseerde Tim De Ceunynck in zijn proefschrift videobeelden van bijna-ongevallen en schonk daarbij specifieke aandacht aan surrogaatindicatoren en gedragsindicatoren. “Met surrogaatindicatoren kan je objectief meten hoe gevaarlijk een verkeerssituatie is. Denk bijvoorbeeld aan hoe dicht twee weggebruikers bij een botsing kwamen. Gedragsindicatoren zijn eerder aspecten zoals snelheid, rijstrookpositie en het al dan niet verlenen van voorrang”, aldus Tim De Ceunynck.

Na een uitgebreide literatuurstudie waarbij hij de op heden gebruikte indicatoren, de sterktes en zwaktes ervan in kaart bracht, ontwikkelde hij de nieuwe surrogaatindicator ‘Extended Delta-V’. “Die indicator geeft een beter inzicht in de ernst van de verkeerssituatie. Hij berekent niet enkel hoe dicht twee weggebruikers bij een aanrijding kwamen, maar ook hoe ernstig de afloop had kunnen zijn indien er wél een aanrijding had plaatsgevonden. We combineren dus bestaande technieken met de knowhow van ongevalsreconstructie. Interessant voor beleidsmakers, omdat verkeersveiligheidsbeleid zich moet focussen op probleemzones met de zwaarste ongevallen.” De nieuwe indicator en de opgedane ervaringen worden momenteel verder toegepast en uitgediept in het Europese project InDeV, dat de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers in Europa wil verbeteren.

Naast het ontwikkelen van Extended Delta-V gebruikte Tim De Ceunynck diverse surrogaat- en gedragsindicatoren in drie praktische cases: 1) de veiligheid van fietsers op busbanen met medegebruik door fietsers , 2) gedragsaanpassingen van bestuurders als gevolg van windturbines langs de weg en 3) verschillen in interacties tussen bestuurders op kruispunten met voorrang van rechts en voorrangskruispunten. Doctoraatsstudent Tim De Ceunynck treedt graag in detail over zijn onderzoek tijdens zijn verdediging op vrijdag 29 september 2017.

Meer informatie

Doctorandus Tim De Ceunynck
Promotor Prof. dr. Tom Brijs (UHasselt)
Prof. dr. Åse Svensson (Lund University)
Co-promotoren Prof. dr. Stijn Daniels (UHasselt)
Dr. Aliaksei Laureshyn (Lund University)
Datum 29 september 2017 om 16.00u
Locatie UHasselt (campus Diepenbeek)
Agoralaan Gebouw D
Auditorium H3
3590 Diepenbeek