Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017
PRAKTISCH

20 mrt 2017


Concertgebouw, Het Zand 34, 8000 Brugge

EXTERNE CONTACTPERSOON

Stijn Dhondt (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

+32 (0) 15 44 32 64

stijn.dhondt@vsv.be

Op maandag 20 maart 2017 gaat de vijftiende editie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van start en vindt plaats in Brugge. Dagelijks zetten zich heel wat actoren in om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen: overheden op verschillende niveaus, politiezones, scholen, bedrijven, onderzoekers, verenigingen, geëngageerde burgers,... Op het congres buigen we ons over de vraag hoe we die inspanningen van alle actoren en beleidsniveaus optimaal op elkaar kunnen afstemmen, zodat ze samen aan minder verkeersslachtoffers bijdragen. 

Opnieuw levert IMOB een bijdrage aan het congres. Prof. dr. Tom Brijs zal er namelijk Route2school voorstellen en de eerste resultaten toelichten. Route2school helpt scholen en gemeenten bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Enerzijds bestudeert het Route2School-team de ongevallencijfers (objectieve verkeersveiligheid). Anderzijds bevraagt het team leerlingen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie om inzicht te verkrijgen in hun beleving op weg naar en van school (subjectieve verkeersveiligheid).

Het volledige programma vindt u hier

Doelgroep

Iedereen die zich op professioneel vlak en op vrijwillige basis inspant voor een veiliger verkeer, kan kennis opdoen en uitwisselen op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2016.

Programma

8.45 uur Ontvangst met koffie en thee
9.45 uur Opening
10.40 uur Pauze en kennismarkt
11.00 uur Themasessie 1
12.00 uur Themasessie 2/Lunch
13.00 uur Themasessie 3/Lunch
14.10 uur Themasessie 4
15.15 uur Slotmoment
16.15 uur Receptie en kennismarkt

Meer informatie

https://2017.vlaamscongresverkeersveiligheid.be/