Logo UHasselt

menu

IMOB


Links

Links

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BELANGENVERENIGINGEN

4x4info
De actiegroep 4x4info wil de nadelen van 4x4's (of SUV's) voor het leefmilieu, onze gezondheid en het verkeer in het daglicht plaatsen.

Drive up Safety vzw (DUS)
DUS richt zich op een positieve manier tot jongeren tussen 16 en 35 jaar en wilt hen warm maken voor meer verkeersveiligheid.

European Union Road Federation (ERF)
ERF verdedigt de belangen en standpunten van het Europese wegvervoer en treedt op als platform voor dialoog en onderzoek inzake mobiliteit.

Fietsersbond vzw
De Fietsersbond behartigt de belangen van de zwakke weggebruikers en sensibiliseert de publieke opinie. De bond wilt het fietsen promoten en de verkeersveiligheid van fietsers vergroten.

FietsVlaanderen
Website met info over fietsen en fietsroutes voor West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, fietsroutes langs de kust en in België en omstreken.

Ikbenvoor.be
Ikbenvoor.be is een brede, steeds groeiende groep van positief ingestelde burgers en organisaties. Samen willen zij een actieve bijdrage leveren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Elk binnen zijn eigen domein en mogelijkheden. Ikbenvoor.be wordt gedragen door alle individuele leden en organisaties die er deel van uitmaken. De algemene coördinatie is in handen van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB)
Het ITLB bevordert het beroepsgoederenvervoer over de weg en bevordert de ermee samenhangende logistieke dienstverlening door het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van studies en opzoekingen. Daarnaast verleent het logistieke steun aan de FOD Mobiliteit en Vervoer bij de organisatie en de ontwikkeling van de bovengenoemde activiteiten.

Johanna.be
Johanna.be is een vereniging die zich inzet voor veilige voetgangersvoorzieningen.

Komimo (Koepel, Milieu en Mobiliteit vzw)
KOMIMO is een permanent overlegforum van een aantal organisaties die actief zijn in de milieu- en/of mobiliteitssector.

Levenslijn - Kinderfonds
Opgericht door VTM en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zamelt de actie geld in om de verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren te verhogen.

Motorcycle Action Group Belgium (MAG)
MAG is een vereniging door en voor motorrijders, die opkomt voor de rechten van de motorrijders en die het motorrijden promoot.

MotorCycle Council (MCC)
De MCC is een adviserend orgaan dat de sector van de gemotoriseerde tweewielers in België vertegenwoordigt.

Pro Velo vzw
Pro Velo levert studies over fietsvoorzieningen, organiseert evenementen ter promotie van de fiets als dagelijks en als recreatief vervoermiddel en organiseert ook fietseducatie.

Responsible Young Drivers
Sensibilisering van jonge bestuurders tussen 18 en 29 jaar.

Royal Automobile Club of Belgium (RACB)
Verstrekt 24u/24u in heel Europa juridische, technische en fiscale informatie aan de leden alsook gratis assistentie.

Touring
Biedt pechverhelping, reisbijstand en verzekeringen, en diensten op het gebied van verkeersveiligheid aan.

Trein Tram Bus
Streeft naar een belangrijkere rol voor het openbaar vervoer binnen het verkeerssysteem en verdedigt de belangen van de gebruikers van het openbaar vervoer.

Veilig Verkeer Nederland
Verenigt mensen die het belang van veilig verkeer onderkennen en zich daarvoor willen inzetten.

Vlaamse Automobilisten Vereniging
Als onafhankelijke ledenorganisatie verdedigen ze al sinds 1924 de belangen van de automobilist in het verkeer. Met duidelijke standpunten en constructieve initiatieven streven ze naar een zo groot mogelijke verkeersveiligheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers.

Voetgangersbeweging
Streeft naar een veilig, toegankelijk, comfortabel en leefbaar openbaar domein.

ZEBRA
Open huis, voor iedereen die zich inzet voor een betere opvang en begeleiding van jonge verkeersslachtoffers en hun ouders.