Logo UHasselt

menu

IMOB


Links

Links

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEROEPSVERENIGINGEN

Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie (FEBIAC)
FEBIAC vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg en hun toeleveranciers in België.  

Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia)  
Assuralia behartigt de belangen van de verzekeringsmaatschappijen en staat in voor vertegenwoordiging, studie en overleg, coördinatie, voorlichting en opleiding.  

Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren (FBAA)
De FBAA is de enige federale beroepsvereniging van België in de sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg.  

Federatie van Beroepsautorijscholen van België (FEDERDRIVE)
De Federatie van Beroepsautorijscholen van België v.z.w. (FEDERDRIVE) is de enige representatieve nationale beroepsorganisatie van rijscholen in ons land.  

Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA)
Bij GOCA kan iedereen terecht met vragen over de autokeuring of het rijbewijs.  

Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SAV)
SAV is een erkend opleidingsinstituut en is de bezieler van verkeersveiligheidsprojecten zoals "Veilig op Weg". Ze ondersteunen, samen met de Vlaamse regering, een ver doorgedreven invoering van de veiligheidscultuur in de sector.  

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra)
De federatie behartigt en verdedigt de belangen van de sector en van haar leden en organiseert regelmatig informatievergaderingen rond het thema verkeersveiligheid.  

Vereniging van Erkende Rijschool Instructeurs (VERI)
Het doel van de vzw is de belangen van de rijschoolinstructeurs behartigen. Eenerzijds door het overleg tussen de lesgevers onderling te bevorderen, anderzijds door als vereniging van instructeurs in dialoog te treden met alle spelers in de sector.  

Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (VRP)
De VRP is een groepering en ontmoetingsplaats voor ruimtelijke planners en geïnteresseerden die samen willen werken aan een duurzame, deskundige en democratische ruimtelijke planning.