Logo UHasselt

menu

IMOB


Links

Links

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEK & ONDERWIJS

Belgian Road Research Centre (BRRC)
Het Centrum helpt bedrijven en de overheid oplossingen te vinden voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een efficiënte en degelijke wegeninfrastructuur en voor de veiligheids-, mobiliteits- en milieuproblemen die het moderne wegtransport stelt.  

CROW
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte in Nederland.  

CVO Hitek - graduaatsopleiding verkeerskunde   

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)
Nationaal Instituut voor onderzoek m.b.t. transport en verkeersveiligheid in Frankrijk.  

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB)
Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) is het studie- en expertiseorgaan van de sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg per autocar en autobus.  

Portal
Site waar onderzoek inzake mobiliteit toegankelijk wordt voor studiedoeleinden.  

Steunpunt Verkeersveiligheid
Door fundamenteel en toegepast onderzoek biedt het steunpunt wetenschappelijke ondersteuning aan het verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen.  

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
De SWOV is een inhoudelijk onafhankelijk, wetenschappelijk instituut in Nederland dat wil bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek.  

Traffic Injury Research Foundation (TIRF)
De Traffic Injury Research Foundation (TIRF) is een onafhankelijk verkeersveiligheidsinstituut in Canada. Het voert onderzoek uit naar de oorzaken van ongevallen en ontwikkelt en promoot effectieve preventieprogramma's en gedragslijnen.  

Transport Research Laboratory (TRL)
Internationaal Centrum in het Verenigd Koninkrijk dat onderzoek doet en advies en oplossingen biedt voor problemen m.b.t. transport.  

Trenso
Aanbod van verkeerskundige software  

UHasselt - bachelor/masteropleiding mobiliteitswetenschappen
Leidt studenten op tot mobiliteitsdeskundigen en bestudeert de relatie tussen mens, maatschappij en modus.

Universiteit Gent - Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDM)
Het instituut verricht onderzoek op het gebied van mobiliteit.  

Verkeerspedagogisch Instituut vzw (VPI)
De belangrijkste werkterreinen van het VPI zijn schoolverkeer (in de ruimste zin van het woord), verkeers- en mobiliteitseducatie, gemeentelijk verkeersbeleid en verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheidsauditor
Post-academische opleiding tot verkeersveiligheidsauditor 

Vlaams Instituut voor Mobiliteit
Het VIM realiseert duurzame mobiliteitsoplossingen samen met Vlaamse topbedrijven, kenniscentra en overheden. Het VIM is een ledenorganisatie.