Logo UHasselt

menu

IMOB


Links

Links

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIE- EN ADVIESBUREAUS

Antea Group
Antea Group is een internationaal ingenieurs- en milieuadviesbureau dat gespecialiseerd is in fullservice-oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en water.

Arcadis Gedas nv
Advies- en ingenieursbureau dat totaaloplossingen formuleert voor alle projecten die te maken hebben met verkeer en mobiliteit, open en bebouwde ruimten, gebouwen en installaties, milieu en leefomgeving en projectmedewerkers op locatie.

Connect
Connect geeft strategisch communicatieadvies in mobiliteit, milieu, ruimte en infrastructuur.

D + A Consult
Onafhankelijk studie- en adviesbureau in ruimtelijke planning, bouw, mobiliteit, milieu, infrastructuur, landschapsarchitectuur, topografie en GIS. 

DTV Consultants
Een adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer. Het bureau verricht onderzoek en geeft adviezen binnen de werkvelden verkeer, vervoer, logistiek, planologie, toerisme, recreatie en vrije tijd. 

Goudappel Coffeng
Onafhankelijk adviesbureau op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke economie.

Grontmij
Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame planning & ontwerp, infrastructuur & mobiliteit en water, energie & industrie. 

ISA - Intelligente Snelheidsaanpassing
De site probeert zoveel mogelijk informatie te geven over ISA in binnen- en buitenland. Je kan hier terecht voor algemene informatie over ISA, projecten in België en in de wereld. Ook vind je diverse publicaties, presentaties en rapporten, die je kan downloaden voor eigen gebruik. 

Libost-Groep nv
Actief in de vakgebieden infrastructuur en milieu, gebouwen en constructies, projectmanagement, duurzame technieken en ontwikkeling. 

MINT
MINT is een onafhankelijk studiebureau, actief in verkeersplanning (o.a. MOBERs, parkeerstudies, bereikbaarheidsanalyses,...), verkeersmodellen (strategisch-macroscopisch, microsimulaties, vracht en logistiek) en verkeersonderzoek. MINT werkt samen met Goudappel Coffeng in Nederland.

Mobiel 21
Centrum voor kennisontwikkeling (verrichten van onderzoek, ontwikkelen van innoverende thema's, ...), educatie (publicaties, website, cursussen en studiedagen, documentatiecentrum) en gedragsbeïnvloeding (campagnes, projecten begeleiden).

Mobilitas
Neutraal adviserend bedrijf inzake mobiliteit en voordelen voor werknemers.

Stratec nv
Onafhankelijk adviesbureau dat studies uitvoert over onder andere transport, ruimtelijke ordening, beheer van het leefmilieu, bedrijfsmobiliteit en logistiek.

Studiegroep Omgeving B.V.
Internationale groep van architecten, landmeters, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners en verkeerskundigen die de kwaliteit van de ruimte en de omgeving nastreeft.

SUM
Al 40 jaar zoekt Sum (voorheen Groep Planning en Mens & Ruimte) creatieve antwoorden op ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. Sum gaat daarbij steeds voor de volledige oplossing, het globale ontwerp, het ruimtelijke of maatschappelijke antwoord en dit binnen het spanningsveld van mogelijkheden en beperkingen.

Taxistop
Het doel van Taxistop is projecten te realiseren die ervoor zorgen dat bestaande goederen en middelen beter gebruikt worden.

Technum nv
Technum voert volgende activiteiten uit: verkeersstructuurplannen en circulatieplannen, verkeersonderzoek, verkeersprognoses en netwerkmodellen, fietsrouteplannen, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsplannen, verkeerstechnische inrichtingsvoorstellen, MER-studies en streefbeeldstudies. 

Traject
Traject biedt oplossingen op maat voor mobiliteitsvraagstukken. Ze gaan daarbij steeds uit van het principe meer met minder, d.w.z. een betere mobiliteit met minder voertuigen, minder kosten of minder overlast.

Transport & Mobility Leuven (TML)
TML onderzoekt samen met overheden en bedrijven de problemen die mobiliteit en logistiek met zich meebrengen. Hierbij kijkt TML zowel naar de verkeerstechniek, de economie, het milieu en de gezondheid, de verkeersveiligheid en het maatschappelijk belang.

Tritel nv
Voert studies uit in het volledige domein van de verkeerskunde.

TV3V
Dit is een tijdelijk vennootschap tussen Arcadis Gedas, Grontmij Belgroma en Technum. Haar opdracht is het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen.

Vectris cvba
Studie-, ontwerp- en planningsbureau dat creatieve oplossingen zoekt voor duurzame mobiliteit in een ruimtelijke context. 

Via Advies
Dit is een verkeerskundig adviesbureau met een specialisatie op het terrein van verkeersveiligheid qua advisering, ontwikkeling van software en organisatieadviezen. Via-advies is ontwikkelaar van ViaStat, een compleet softwarepakket voor de registratie/verrijking, het beheer en de analyse van verkeersongevallen.