Logo UHasselt

menu

IMOB


Over IMOB

Business and partnerships

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BUSINESS AND PARTNERSHIPS

IMOB buigt zich dagelijks over tal van vraagstukken met betrekking tot verkeersveiligheid, mobiliteit, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie. Hierdoor hebben we natuurlijk een aanzienlijke kennis en expertise opgebouwd in die domeinen. Bovendien heeft ons onderzoek hieromtrent al geleid tot tientallen innovatieve mobiliteitsoplossingen. Veel van deze oplossingen kunnen een grote meerwaarde betekenen voor de samenleving. Daarom zetten wij binnen de Business Development unit onze schouders onder de verdere ontwikkeling van technologie tot marktklare producten. 

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Ondersteuning bieden aan innovatieve mobiliteitsoplossingen binnen IMOB om deze marktklaar te maken en te valoriseren met duurzame investeringen.
  • De intellectuele eigendom beschermen en een rendement voor IMOB realiseren om verder onderzoek en verdere ontwikkelingen te steunen.
  • Ondersteuning bieden aan de onderzoeksteams van IMOB om hun Research & Development (R&D) focus op eenzelfde lijn te plaatsen met wat de markt nodig heeft.
  • Netwerken die bestaan uit gerenommeerde onderzoeksteams van over de hele wereld verwezenlijken, doen groeien en ondersteunen.
  • Netwerken van industriële partners en marktleiders actief in het domein van mobiliteit verwezenlijken, doen groeien en ondersteunen.
  • Traditionele en niet-traditionele financieringskanalen verkennen om de onderzoeksactiviteiten van IMOB te bevorderen.

Kortom, we streven ernaar om op lange termijn waarde te creëren voor onze klanten, markten en relaties.

Realisaties | Ons team