Logo UHasselt

menu

IMOB


Valorisatie

Spin-offs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SPIN-OFFS

De volgende 2 spin-offs zijn ontstaan binnen IMOB:

ABEONA consult
ABEONA consult is een spin-off gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme producten, software en services op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. ABEONA focust op het verzamelen van gegevens van de menigte, het zogenaamde crowdsourcing. Wij maken toepassingen, zowel mobiel als web, die zijn gelinkt aan het generieke crowdsourcing-platform dat wordt ontwikkeld binnen IMOB. Onze specialiteit is het verzamelen van mobiliteitsgegevens. We analyseren mobiliteitsproblemen en samen met de menigte proberen we een oplossing te vinden voor deze problemen. Tot slot maken we een beoordeling op basis van een analyse van de verzamelde gegevens en geven we advies over hoe de mobiliteitssituatie kan verbeterd worden.
Meer informatie: http://www.abeonaconsult.com/

 

DriveSimSolutions (DSS)
DriveSimSolutions is een spin-off gegroeid uit meer dan 10 jaar ervaring in het domein verkeersveiligheid, gefundeerd op een track record in fundamenteel en toegepast onderzoek. DSS is een bekwame Research & Development (R&D) en systeem integratie partner in het domein van rijsimulatie.
Meer informatie: http://www.drivesimsolutions.com/