Schakelprogramma - UHasselt

Schakelprogramma


Schakelprogramma's industriële wetenschappen:

Wil je als schakelstudent je kennis wiskunde opfrissen, dan kan je deelnemen aan de septembercursus.Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Bouwkunde

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors bouw worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Heb je een professioneel bachelordiploma bouw en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding.  Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie. Professionele bachelors bouw worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Het  schakelprogramma omvat 72 studiepunten (SP) voor de professionele bachelors bouw. Het afronden van een  schakelprogramma in twee academiejaren is niet evident. Dit omwille enerzijds van het gewicht van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd.


Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de bachelorjaar industriële wetenschappen: bouwkunde en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen: bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Mits gunstige studievoortgang kun je in he tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Bouwkunde >Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider: Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Chemie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de chemie (richting procestechnologie en chemie) worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma (60 studiepunten). Professionele bachelors richting Biomedische Laboratoriumtechnologie of Biochemie volgen een uitgebreid schakelprogramma van 75 studiepunten. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Chemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Professionele bachelors in de chemie (richting procestechnologie en chemie) worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma (60 studiepunten). Professionele bachelors richting Biomedische Laboratoriumtechnologie of Biochemie volgen een uitgebreid schakelprogramma van 75 studiepunten.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Chemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Chemie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektromechanica

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de elektromechanica (opties elektromechanica en onderhoudstechnologie) en alle gelijkwaardige professionele bachelordiploma’s (professionele bachelors in de autotechnologie, luchtvaarttechnologie afst. luchtvaart, scheepswerktuigbouwkunde, mechanica en ontwerp- en productietechnologie) worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma (61 studiepunten). Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen: Elektromechanica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Ben je een professionele bachelor in de elektromechanica (opties elektromechanica en onderhoudstechnologie of automatisering) of heb je een diploma op zak in een gelijkwaardige richting? Dan bieden wij standaard schakelprogramma’s aan van 61 studiepunten. Gelijkwaardige diploma’s zijn professionele bachelors in de autotechnologie, luchtvaarttechnologie afst. luchtvaart, scheepswerktuigbouwkunde, mechanica en ontwerp- en productietechnologie. Het schakelprogramma voor EM: ontwerp en productie bereidt voor op de master elektromechanica focus ontwerp en productie. Het schakelprogramma Automatisering, voor instroom vanuit professionele bachelor in de elektromechanica optie automatisering bereidt je voor op de master elektromechanica focus automatisering. Het afronden van een schakelprogramma in één academiejaar is echter niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn dus essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektromechanica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Energie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden 

Professionele bachelors in elektromechanica (opties automatisering en klimatisering), energietechnologie of elektronica-ICT (optie elektronica) worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Zowel het schakelprogramma focus elektrotechniek als focus automatisering omvat 61 studiepunten. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen: Energie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Ben je een professionele bachelor in energietechnologie of elektromechanica klimatisering? Dan bieden wij een standaard schakelprogramma van 61 SP. Heb je een professionele bachelor elektromechanica optie elektromechanica,automatisering of onderhoudstechnologie, dan kies je best voor het schakelprogramma naar master Elektromechanica (optie ontwerp en productie of optie automatisering). Het afronden van een schakelprogramma in één academiejaar is echter niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn dus essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Energie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Energie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


 


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT

 Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de elektronica-ICT worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma (62 studiepunten). Voor professionele bachelors in de toegepaste  informatica is een aangepast schakelprogramma (85 studiepunten) opgesplitst in twee jaar.

Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.
• Professionele bachelors Elektronica-ICT en toegepaste informatica worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma,dat op hen van toepassing is.
• Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële
wetenschappen: elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Het schakelprogramma voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten omvat 62 studiepunten (SP). Het schakelprogramma voor de professionele bachelor toegepaste informatica bestaat uit 85 studiepunten en is opgesplitst in 2 jaar. (In het 2de jaar kunnen reeds opleidingsonderdelen van de master worden opgenomen).

Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Meer info volgt.


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 

 Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de medische beeldvorming, chemie, elektronica-ICT, agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma naar de masteropleiding nucleaire technologie. 

Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden ‘wetenschap en technologie’.
Professionele bachelors in de medische beeldvorming, chemie, agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie of elektronica-ICT worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma naar de master ‘industriële wetenschappen’: nucleaire technologie.


Het schakelprogramma wordt aangeboden in twee delen. In het tweede deel moet je een keuze maken voor de focus Milieu of de focus Nucleair en Medisch. Dit is een specialisatie van 11 of 7 studiepunten die je voorbereidt op de afstudeerrichtingen binnen de master nucleaire technologie. Mits een goede studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.
Dit schakelprogramma omvat:
• 79 studiepunten voor studenten medische beeldvorming die doorstromen naar de focus Nucleair en Medisch
• 75 studiepunten voor studenten chemie & agro en biotechnologie die doorstromen naar de focus Milieu
• 78 studiepunten voor studenten chemie & agro en biotechnologie die doorstromen naar de focus Nucleair en Medisch
• 78 studiepunten voor studenten elektronica-ICT die doorstromen naar de focus Nucleair en Medisch

Het afronden van een schakelprogramma is niet evident. Dit enerzijds omwille van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de 2de en 3de bachelor industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden
georganiseerd.

Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Nucleaire Technologie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)