Schakelprogramma - UHasselt

Schakelprogramma


Schakelprogramma's industriële wetenschappen:

Wil je als schakelstudent je kennis wiskunde opfrissen, dan kan je deelnemen aan de septembercursus.Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: Bouwkunde

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors Bouw en Elektromechanica worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 65 studiepunten voor de professionele bachelors in de Bouw. Voor professionele bachelors in de Elektromechanica is een aangepast schakelprogramma (89 studiepunten) opgesplitst in twee jaar. Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Bouwkunde > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf) 

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: Biochemie

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de Chemie (afstudeerrichtingen biochemie, chemie en milieuzorg) en Biomedische laboratoriumtechnologie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Biochemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 61 studiepunten voor de professionele bachelors in de Chemie (afstudeerrichtingen biochemie, chemie en milieuzorg) en Biomedische laboratoriumtechnologie. Het afronden van het schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Biochemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhassselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

 Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Biochemie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

 Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)
 


Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: Chemie

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de Chemie, afstudeerrichtingen biochemie, chemie, milieuzorg en procestechnologie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Chemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 63 studiepunten voor de professionele bachelors Chemie, afstudeerrichtingen biochemie, chemie, milieuzorg en procestechnologie. Het afronden van het schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Chemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Chemie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektromechanica

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de Elektromechanica (afstudeerrichtingen elektromechanica en onderhoudstechnologie), Ontwerp- en productietechnologie, Luchtvaart (afstudeerrichting luchtvaarttechnologie) en Scheepswerktuigkunde worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Professionele bachelors in de Elektromechanica, afstudeerrichtingen automatisering, klimatisering en procesautomatisering volgen best één van de schakelprogramma’s naar master Industriële wetenschappen: Energie. Voor deze professionele bachelors is ook een schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen: Elektromechanica mogelijk, maar dit programma bezit geen correcte volgtijdelijkheid en bijkomende kennis mechanisch ontwerp is vereist. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen: Elektromechanica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 62 studiepunten voor de professionele bachelors in de Elektromechanica (afstudeerrichtingen elektromechanica en onderhoudstechnologie), Ontwerp- en productietechnologie, Luchtvaart (afstudeerrichting luchtvaarttechnologie) en Scheepswerktuigkunde. Het afronden van het schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektromechanica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Energie

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden 

Professionele bachelors in de Elektromechanica (afstudeerrichtingen automatisering, klimatisering en procesautomatisering), Energietechnologie, Elektronica-ICT (afstudeerrichting Elektronica) en Elektrotechniek worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen: Energie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 59 tot 61 studiepunten. Het afronden van het schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen: Energie afstudeerrichting elektrotechniek (60 studiepunten) is optimaal afgestemd op instroom van de professionele bachelor Energietechnologie en Elektromechanica afstudeerrichting klimatisering. Het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen: Energie afstudeerrichting automatisering (61 studiepunten) is optimaal afgestemd op instroom van de professionele bachelor Elektromechanica afstudeerrichting automatisering. Instroom vanuit de professionele bachelor Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica veronderstelt dat de student op zelfstandige basis mogelijke tekorten PLC en Elektrotechniek bijwerkt.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Energie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Energie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


 


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in Elektronica-ICT en Toegepaste informatica worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

 Omvang

Het schakelprogramma omvat 62 studiepunten voor de professionele bachelors in de Elektronica-ICT. Voor professionele bachelors in de Toegepaste informatica is een aangepast schakelprogramma (84 studiepunten) opgesplitst in twee jaar. Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de Agro- en biotechnologie en Chemie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen : nucleaire technologie afstudeerrichting milieutechnologie/radiochemie. Professionele bachelors Chemie, Elektronica-ICT en Medische beeldvorming worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting nucleaire technieken/medisch-nucleaire technieken. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen : nucleaire technologie afstudeerrichting milieutechnologie/radiochemie, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 66 studiepunten. Het schakelprogramma naar master Industriële wetenschappen : nucleaire technologie afstudeerrichting nucleaire technieken/medisch-nucleaire technieken, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat – afhankelijk van de vooropleiding – 72, 74, 88 studiepunten.

Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Nucleaire Technologie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie

 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de Agro- en biotechnologie (afstudeerrichtingen Agro-industrie, Biotechnologie en Voedingsmiddelentechnologie) en Chemie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 66 studiepunten voor de professionele bachelors in de Chemie. Voor professionele bachelors in de Agro- en biotechnologie (afstudeerrichtingen Agro-industrie, Biotechnologie en Voedingsmiddelentechnologie) is een aangepast schakelprogramma (73 studiepunten) opgesplitst in twee jaar. Een aantal opleidingsonderdelen kunnen al gevolgd worden als keuzevak in het 3e bachelorjaar Agro- en biotechnologie. Verworven credits geven dan recht op vrijstellingen in het schakelprogramma, waardoor het schakelprogramma in één jaar kan worden afgerond. Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)

In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.


Flyer (.pdf)

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)