Bacheloropleiding industriële wetenschappen - UHasselt

Bacheloropleiding industriële wetenschappen

De bacheloropleiding in de industriële wetenschappen biedt je een interessante mix van theorie en praktijk. Je verwerft uiteraard een brede wetenschappelijke achtergrond, maar je bent toch vooral gericht op het oplossen van industriële reallifeproblemen. Daarom breng je heel wat tijd door in labo’s en werkplaatsen, waardoor je al het nodige inzicht in het beroepenveld verwerft. Je besteedt ook veel aandacht aan het actief verwerken en toepassen van  kennis in oefeningen, projectwerk en praktisch onderzoek.

In het gemeenschappelijk deel van je bacheloropleiding ligt een sterke focus op de wetenschappelijke en technische basis. Daarnaast bouwen we van semester tot semester aan een overkoepelende leerlijn rond ingenieursvaardigheden. Immers, enkel met deze combinatie kan je industriële problemen succesvol oplossen.

De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk. In dit gemeenschappelijk deel van je bacheloropleiding ligt een sterke focus op wetenschappen: fysica, mechanica, chemie, elektronica, elektrotechniek en wiskunde. Industriële problemen oplossen, kun je immers niet zonder een voldoende wetenschappelijke basis.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en kies je een afstudeerrichting. De UHasselt heeft een waaier van afstudeerrichtingen: bouwkunde, chemie, elektromechanicaelektronica-ICT en nucleaire technologie.*.

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij je eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding. Instromen in bepaalde andere masteropleidingen kan, maar
dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de masteropleidingen.

*In de bacheloropleiding kan je kiezen voor de afstudeerrichting Chemie optie Biochemie, deze bachelor leidt tot een masteropleiding Biochemie op een andere campus van KU Leuven.