Bacheloropleiding industriële wetenschappen - UHasselt

Bacheloropleiding industriële wetenschappen

De bacheloropleiding industriële wetenschappen biedt je een interessante mix van theorie en praktijk. Tijdens je opleiding verwerf je een brede wetenschappelijke achtergrond, maar je bent toch vooral gericht op het oplossen van industriële reallifeproblemen. Daarom breng je heel wat tijd door in labo’s en werkplaatsen, waardoor je al het nodige inzicht in het beroepenveld verwerft. Je besteedt ook veel aandacht aan het actief verwerken en toepassen van kennis en oefeningen, projectwerk en praktisch onderzoek.

De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk. In dit gemeenschappelijk deel van je bacheloropleiding ligt een sterke focus op wetenschappen: fysica, mechanica, chemie, elektronica, elektrotechniek en wiskunde. Industriële problemen oplossen, kun je immers niet zonder een voldoende wetenschappelijke basis.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en kies je een afstudeerrichting. De UHasselt heeft een waaier van afstudeerrichtingen: bouwkunde, chemie (focus chemie of biochemie* in het 3de bachelorjaar), elektromechanica (focus automatisering of elektrotechniek in het 3de bachelorjaar), elektronica-ICT, nucleaire technologie (focus nucleaire wetenschappen  of focus milieuwetenschappen vanaf het 3de bachelorjaar) en verpakkingstechnologie**.

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij de afstudeerrichting (en eventueel de focus) die je hebt gekozen in de bacheloropleiding. Wil je een andere masteropleiding in de industriële wetenschappen kiezen? Geen nood, dan kun je misschien nog instromen na een kort voorbereidingsprogramma.

*In de bacheloropleiding kan je kiezen voor de afstudeerrichting Chemie optie Biochemie, deze bachelor leidt tot een masteropleiding Biochemie op een andere campus van KU Leuven.