Beroepsuitwegen - UHasselt

Beroepsuitwegen

Industrieel ingenieurs kunnen problemen in kaart brengen en analyseren, en geven daarbij blijk van een gestructureerde aanpak. Zij vertalen onderzoeksresultaten naar nieuwe toepassingen.

Industrieel ingenieurs zijn dan ook actief in een waaier van functies: ontwerper, consultant, productieleider, projectmanager, onderzoeker, gerechtsexpert, computerspecialist, plantmanager, bedrijfsleider, kwaliteitsmanager, milieuadviseur, projectingenieur, productdesigner, veiligheidsdeskundige, procesingenieur,…

Je vindt ingenieurs in tal van bedrijfssectoren, als zelfstandige ondernemer, als docent in het onderwijs, bij de overheid, enz.Als industrieel ingenieur in de bouwkunde kun je ingezet worden in tal van functies, gaande van projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur, inkoper , tot ingenieur in een overheidsdienst.

Je komt terecht in bouwbedrijven of studiebureaus die betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwprojecten (gebouwen en infrastructuurwerken), toeleveringsbedrijven en uitrustingsbedrijven (milieutechnisch, verwarming, elektrotechnisch, sanitair en beveiliging), openbare besturen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en in alle grote bedrijven met een eigen patrimoniumbeheer. Dit kan zowel in nationale, maar ook in internationale bedrijven.


Masters in de industriële wetenschappen met een specialisatie in chemie vind je vooral als procesingenieur in de chemische sector (petrochemie, fijnchemie, kunststoffen, farmacie), milieuzorg en voedingsindustrie. Daarnaast vind je ze ook terug als leidinggevende of coördinator in industriële productie-eenheden, researchafdelingen, technisch-commerciële afdelingen en in het onderwijs.


Als industrieel ingenieur in de elektronica-ICT kun je bestaande analoge en digitale systemen analyseren en nieuwe gelijkaardige systemen ontwerpen en implementeren. Daarnaast heb je ook ervaring met diverse programmeertechnieken. Je bent betrokken bij het ontwikkelen van toepassingen van digitale media: positie- en navigatiesystemen, smartphones, digitale audio en op maat ontworpen applicaties.

Je komt terecht in R&D-afdelingen als zelfstandig onderzoeker of ontwerper, als systeemingenieur in productie- en dienstenbedrijven, in technisch-commerciële functies of je werkt als consultant of zelfstandig ondernemer.


Een industrieel ingenieur elektromechanica werkt aan producten en processen van de toekomst als technologisch expert of als manager in een brede waaier van sectoren. Indien je kiest voor energie kun je het accent in je opleiding leggen op automatisering of elektrotechniek.

Je kunt aan de slag in bedrijven die zich toeleggen op energieproductie, optimale energieverdeling of efficiënt energiegebruik. Koos je voor automatisering, dan zal je in je beroepsleven vooral bezig zijn met aandrijftechnieken of met het visualiseren, automatiseren en beheersen van processen en systemen. Viel je keuze op elektrotechniek, dan zal je vooral werken met thermische en elektrische energiesystemen.


Nucleaire ingenieurs werken in de medisch-nucleaire, nucleaire en milieusector. Als stralingsdeskundige zijn ze verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers en/of patiënten in ziekenhuizen en bedrijven, van de bevolking en van het milieu. De opleiding nucleaire technologie laat toe je te specialiseren binnen verschillende domeinen. In de medisch-nucleaire sector ontwikkelen ingenieurs nieuwe technologieën voor kankerbestrijding en medische beeldvorming. Nucleaire technologie wordt gebruikt in tal van industriële sectoren zoals in de chemische sector voor analyses, in de elektronica voor de ontwikkeling van nucleaire meetapparatuur, in de staalindustrie voor o.a. diktemetingen, in de recyclagesector voor de radiologische controle van afvalstromen, bij douane voor opsporen smokkel en veiligheidscontroles, in controleorganismen en relevante overheidsdiensten… Natuurlijk vergeten we ook niet de nucleaire sector waarin de ontwikkeling van nieuwe kernreactoren, de veilige decontaminatie van bestaande sites en afvalverwerking toekomstige uitdagingen zijn voor onze ingenieurs. Kies je voor de specialisatie milieutechnologie, dan zal je vooral oog hebben voor de (radiologische) milieuaspecten o.a. binnen de materialencyclus. In de vermelde sectoren zijn onze ingenieurs sterk gewaardeerd. Een sterke troef van de opleiding is dan ook de werkzekerheid.