Opleiding ontleed - UHasselt

Opleiding ontleed

De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en kies je een afstudeerrichting, met in het tweede of derde bachelorjaar soms nog een focus.

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij je eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding. Soms is het nog mogelijk om in te stromen in een andere masteropleiding, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de masteropleidingen.