Opleiding ontleed - UHasselt

Opleiding ontleed

De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en kies je een afstudeerrichting, met eventueel nog een bijkomende focus in het derde bachelorjaar.

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij je eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding.

Instromen in bepaalde andere masteropleidingen kan, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de masteropleidingen.

 * In de bacheloropleiding kan je kiezen voor de afstudeerrichting Chemie optie Biochemie, deze bachelor leidt tot een masteropleiding Biochemie op een andere campus van KU Leuven.