Voorbereidingsprogramma - UHasselt

Voorbereidingsprogramma

Doel

Voor sommige academische bachelor- of masterstudenten die niet rechtstreeks toegelaten zijn tot een masteropleiding, is er een mogelijkheid om na het slagen van een voorbereidingsprogramma in te stromen in bepaalde masters.
Het doel van het voorbereidingsprogramma is om de student op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het voorbereidingsprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift van het voorbereidingsprogramma.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Het voorbereidingsprogramma naar de master in de industriƫle wetenschappen kan gevolgd worden door academische bachelors of masters van aanverwante opleidingen.
Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Omvang programma

De omvang en de samenstelling van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je vooropleiding. Aanvragen, ook voor vrijstellingen, dien je in bij de studieloopbaanbegeleider en worden beoordeeld door de voorzitter van de examencommissie.

Vragen?

Contactpersoon - studieloopbaanbegeleider
Kathleen Bovin
studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be
011 26 90 81