Logo UHasselt

menu

Ingenieurswetenschappen


Ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TROEVEN

Je start aan de UHasselt in de bacheloropleiding chemie, fysica of wiskunde waarin een degelijke, gestructureerde basis in het betreffende studiedomein gelegd wordt. Deze basis sluit optimaal aan op het secundair onderwijs. Bovendien vindt het onderwijs plaats in kleine groepen en krijg je een uitstekende studiebegeleiding. Deze basiskennis vul je dan aan met verbredende opleidingsonderdelen uit andere domeinen en enkele specifieke ingenieursvakken. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor toepassingen en vaardigheden. Zo ben je uitstekend voorbereid op een vervolgmaster aan de TU/e. 

Na je bacheloropleiding aan de UHasselt kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding Chemical Engineering, Applied Physics, Electrical Engineering of Industrial and Applied Mathematics aan de TU/e. In de masteropleidingen is het onderwijs sterk verweven met onderzoek. Dit betekent dat je als student dicht bij de laatste technologische ontwikkelingen staat. De TU/e behoort internationaal tot de topuniversiteiten, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. Wetenschappelijke, technologische kennis wordt op de TU/e vertaald naar innovatieve toepassingen die bruikbaar zijn in de maatschappij.

De masteropleidingen aan de TU/e zijn sterk praktijk- en toepassingsgericht. Je brengt stukjes kennis met elkaar in verband en past deze toe om oplossingen te zoeken voor concrete problemen. Je werkt in teamverband aan technologische ontwerpopdrachten en je voert praktijkstages uit. Aan de TU/e wordt ook gebruikgemaakt van de meest moderne ICT-middelen. Het onderwijs kenmerkt zich door persoonlijk contact met docenten en mentoren en door een uitstekende studiebegeleiding.

Via gezamenlijke onderzoeks- en ontwerpprojecten werkt de TU/e intensief samen met een internationaal netwerk van bedrijven en onderzoeksinstituten. Als student ben je hierbij actief betrokken door omvangrijke bedrijfsstages en afstudeerprojecten. Bovendien wordt je de kans geboden om ervaring op te doen in het buitenland. Dit geeft je na je afstuderen meer mogelijkheden, zowel in Nederland als in België. Met een masterdiploma van de TU/e start je, dankzij stages en praktijkopdrachten, op een hoger niveau en groei je gemakkelijker door naar bijvoorbeeld managementfuncties.