Logo UHasselt

menu

Opleiding Innovatief lesgeven & trainen


Opleiding Innovatief lesgeven & trainen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCENT

dr. Mario Gielen heeft al meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd in het brede onderwijsveld als lesgever, docent, adviseur, ontwerper, en onderzoeker. Hij behaalde zijn doctoraat in Pedagogische Wetenschappen aan Universiteit Gent, waarbij hij onderzoek deed naar alternatieve evaluatievormen (o.a. peer assessment) binnen het Hoger Onderwijs. Ondertussen heeft hij zelf als lesgever ervaring opgebouwd binnen het ASO, TSO, BSO, Volwassenenonderwijs en uiteindelijk het Hoger Onderwijs.

II UHasselt II Hij is halftijds als pedagogisch-didactisch expert aan de slag binnen de Educatieve Masters van UHasselt, waar hij coördinerend verantwoordelijke is van OPO 'Creatief Project', en docent binnen 'Krachtig Leren' en 'Innovatie en Ontwikkeling'. Daarnaast is hij projectcoördinator van FLOW - Faciliteren van Leren Op basis van Wilskracht - waarbij studenten optreden als coach rond studiemotivatie en studievaardigheden.

II Creatief LAB II In combinatie werkt hij halftijds als coach binnen het Creatief LAB - C.LAB - een bovenlokaal project van jeugdhuis CLUB9 waarbij er op een laagdrempelige, leerrijke en praktijkgerichte manier ingespeeld wordt op ondernemerschap in de breedste zin door jongeren en jonge geesten te inspireren, ze op te leiden en ze doorheen dit proces te coachen. Zo wordt er gewerkt rond o.a. mode, fotografie, planten, event management, en specifiek rond ondernemerschap voor creatieve jongeren die de sprong willen wagen.

II Flanders' IDEA II Tot slot geeft hij als onderwijskundig adviseur lezingen of workshops voor scholen en bedrijven, en verzorgt hij jaarlijks een opleidingstraject van 20 weken rond onderwijsprofessionalisering i.s.m. met UHasselt SEE (School of Expert Education).