Logo UHasselt

menu

Opleiding Innovatief lesgeven & trainen


Opleiding Innovatief lesgeven & trainen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit 4 modules van telkens 5 sessies en kan modulair gevolgd worden.
Sessie 4 en 5 worden volledig gewijd aan praktijkoefening. Om optimaal aandacht te geven aan iedere deelnemer wordt de lesgroep hiervoor in 2 gedeeld.
Het is niet verplicht bij beide sessies aanwezig te zijn. In overleg wordt bepaald wie in welke sessie aan bod komt.


MODULE LESGEVEN – Krachtig en creatief!

In deze module ervaar je hoe het onderwijs en meer bepaald de rol van de trainer geëvolueerd is van vroeger tot nu om aan de eisen van het onderwijs in de 21ste eeuw te voldoen. Je leert om met een aantal lesscenario's aan de slag te gaan om zo je lessen of trainingen creatiever en interactiever op te bouwen en zo ook competenties en employability skills te ontwikkelen. Hierbij zullen concrete en bruikbare tips en technieken aangereikt worden om als instructional designers kleine maar ook grote klasgroepen te activeren. Als je wil leren hoe je als trainer de rol van traditionele kennisoverdrager kan overstijgen, dan is deze module iets voor jou.

 • Sessie 1: Het verleden, het heden en de toekomst: van kennis naar competenties – 16/09/2020
 • Sessie 2: Activerend trainen: De wisselende rol van de lesgever - 23/09/2020
 • Sessie 3: Lesscenario's voor creatieve lessen – 30/09/2020
 • Sessie 4: Aan de slag! Krachtig en creatief lesgeven! – 7/10/2020
 • Sessie 5: Aan de slag! Krachtig en creatief lesgeven! - 14/10/2020


MODULE EVALUEREN - Breed en kwaliteitsvol!

Voor jou als trainer, lesgever is een weldoordachte en kwaliteitsvolle evaluatie noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de beoogde leerdoelen bereikt zijn. In deze module leer je hoe in het hedendaagse onderwijs evaluatie niet enkel het leren wordt beoordeeld, maar ook hoe evaluatie de lerende kan ondersteunen door integraal deel uit te maken van het leerproces. Je ondervindt dat naast de trainers zelf, ook de lerenden zelf kunnen geactiveerd worden door op een gestructureerd manier betrokken te worden in het evaluatieproces. Best practices van (peer) assessment worden aangereikt als bron van inspiratie om nadien zelf aan de slag te gaan met innovatieve evaluatievormen binnen jouw domein.

 • Sessie 1: Het samenspel tussen formatieve en summatieve evaluatie – 28/10/2020
 • Sessie 2: Breed evalueren – 18/11/2020
 • Sessie 3: De kracht van Peer assessment – 25/11/2020
 • Sessie 4: Aan de slag! Breed en kwaliteitsvol evalueren! – 2/12/2020
 • Sessie 5: Aan de slag! Breed en kwaliteitsvol evalueren! – 9/12/2020


MODULE BLENDEN - Doordacht en gestructureerd!

Als instructional designer worden in deze module leermethodes en didactische principes aangereikt hoe je je lespraktijk stapsgewijs kunt optimaliseren naar een ideale mix van contactonderwijs en online onderwijs om een hoger leerrendement na te streven. Hierbij zal je ervaren dat blended leren weinig te maken heeft met bestaand educatief lesmateriaal gewoon online te plaatsen. Bij het ontwikkelen en implementeren speelt een creatieve en interactieve leeromgeving immers een cruciale rol. Na het volgen van deze module ben je in staat om zelf blended lesmodules binnen je vakgebied vorm te geven volgens de regels van de kunst als onderdeel van een creatieve en interactieve leeromgeving.

 • Sessie 1: Blended leren: Say what?! – 13/01/2021
 • Sessie 2: Online Instructional design – 20/01/2021
 • Sessie 3: Doordacht en effectief blenden – 27/01/2021
 • Sessie 4: Aan de slag! Doordacht blenden in jouw lespraktijk! – 03/02/2021
 • Sessie 5: Aan de slag! Doordacht blenden in jouw lespraktijk! – 10/02/2021


MODULE ONTWERPEN - Zelf online lesmodules ontwikkelen!

In deze praktische module word je stapsgewijs begeleid doorheen het design- en productieproces van een online cursus zoals MOOCs of SPOCs in functie van je eigen vakgebied of instelling. Als instructional designer zal je vertrekken vanuit een brainstormsessie, waarin de leerdoelen gespecifieerd worden om nadien een haalbare planning op te stellen. Vervolgens wordt er aangeleerd om via scenario's een aantal lesmodules op te bouwen met daarvoor ontwikkeld educatief trainings –en evaluatiemateriaal volgens de regels van de kunst. Doorheen de module wordt er ook telkens gefocust op het onderwijskundige en technische luik om de creatieve en interactieve online cursus te realiseren voor de daadwerkelijke launch.

 • Sessie 1: Blended of eerder afstandsleren?! – 17/03/2021
 • Sessie 2: Lesmodules: Het design –en productieproces van A tot Z – 24/03/2021
 • Sessie 3: Lesmodules: Creatie en implementatie – 31/03/2021
 • Sessie 4: Aan de slag! Lesmodules volgens de regels van de kunst! – 21/04/2021
 • Sessie 5: Aan de slag! Lesmodules volgens de regels van de kunst! – 28/04/2021