Logo UHasselt

menu

Personeelsdienst


HR Strategy

HR Strategy

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Europese Commissie evalueert HR Excellence in Research label UHasselt    2 okt 2018

Europese Commissie evalueert HR Excellence in Research label UHasselt
2 okt 2018

Als eerste Vlaamse universiteit behaalde UHasselt in 2011 het Human Resources Excellence in Research label. Dit logo garandeert dat onderzoekers aan onze universiteit in de beste omstandigheden hun werk kunnen doen. Op 26 november 2018 vindt een evaluatie van dit kwaliteitslabel plaats door een evaluatiepanel van de Europese Commissie. De input van onze onderzoekers is hierbij cruciaal.

Tijdens deze evaluatie zal een panel van de Europese Commissie in gesprek treden met onze onderzoekers over de HR-thema’s die centraal staan in het label: rekrutering & selectie, ethiek, werkomstandigheden en opleiding. UHasselt doet dan ook een beroep op haar onderzoekers om deze evaluatie tot een goed einde te brengen. Als alles goed loopt, behouden we ons label voor een periode van vijf jaar.

Wat houdt dit label precies in?

Met het HR Excellence in Research label moedigt de Europese Commissie onderzoeksinstellingen aan om hun onderzoekers in de beste omstandigheden hun werk te laten doen. UHasselt stelde hiervoor in het verleden een HR-actieplan op, dat op regelmatige basis werd vernieuwd op basis van gesprekken tussen beleid en onderzoekers.

Op basis van de recentste suggesties van onderzoekers en beleid diende de Raad van Bestuur begin dit jaar een nieuw actieplan in bij de Europese Commissie. In november komt een panel van HR-experts van andere Europese onderzoekscentra naar UHasselt om ons HR-beleid te auditen.

Welke acties onderneemt UHasselt hiervoor?

In het nieuwste actieplan is de focus gelegd op Rekrutering & Selectie. UHasselt biedt al heel wat garanties voor een objectieve selectie, maar de beschikbare tool kan nog verbeteren. Ook de communicatie via de jobsite zal nog verder uitgebreid worden.

Daarnaast wil UHasselt haar onderzoekers training aanbieden in selectieprocessen, alsook investeren in de ontwikkeling van duidelijke competentieprofielen voor onderzoekers op verschillende niveaus en in verschillende statuten.

Ook rond ethiek is er de laatste jaren veel in beweging aan de UHasselt, zoals de oprichting van ethische en integriteitscommissies en een stuurgroep voor Ethiek en Integriteit. Er werd een integriteitscharter geïntroduceerd en het komende jaar wordt verder ingezet op sensibilisering. 

Rond de werkomstandigheden wordt de komende periode ingezet op een  verbeterde transparantie van beschikbare info en de ontwikkeling van een welzijnsplan, met info over thuiswerk, mobiliteit, werkomgeving, etc. Ook wil UHasselt onderzoekers helpen bewuster om te gaan met de eigen loopbaan, via o.a. een development center en loopbaangesprekken. Ook internationalisering krijgt binnen dit luik de nodige aandacht.

Tot slot is er het luik opleiding. Omdat dit voor onderzoekers inherent is aan de job, wordt hierin zwaar geïnvesteerd. Waar de focus vroeger vooral lag op de inhoudelijke vakcompetenties, werd er de laatste jaren ook een aanbod uitgewerkt van bredere competenties, de zgn. softskills (communicatie, coaching, projectmanagement…). De doctoral schools speelden hierin een grote rol en het aanbod wordt steeds verder uitgewerkt.

Wie meer informatie wenst over het actieplan, kan hier terecht. Naast het actieplan vind je daar ook geregeld updates over de nieuwste evoluties.