Logo UHasselt

menu

Personeelsdienst


Personeelsbeleid

Personeelsdienst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AANSTELLINGEN BINNEN HET ATP


Een contractueel personeelslid heeft een individueel arbeidscontract.

De loonschalen voor contractuele en statutaire personeelsleden zijn hetzelfde en zijn terug te vinden onder de rubriek verloning

Als contractueel personeelslid binnen het ATP kan u genieten van een contractueel pensioen en een aanvullende groepsverzekering.

Contractuele personeelsleden vallen na de eerste 30 dagen gewaarborgd loon terug op een uitkering van het ziekenfonds met een aanvulling vanuit de groepsverzekering.

Een statutair personeelslid:

  • is vastbenoemd
  • heeft geen individuele arbeidsovereenkomst
  • ontvangt een éénzijdige akte van de UHasselt (een benoemingsbesluit)
  • valt onder het specifieke statuut van de ambtenaren

De loonschalen voor statutaire personeelsleden zijn dezelfde als die voor contractuele personeelsleden en zijn terug te vinden onder de rubriek verloning.

Als statutair personeelslid heeft u recht op een overheidspensioen.

Statutaire personeelsleden vangen hun vaste benoeming aan met een ziektekrediet van 666 dagen voor hun volledige carrière. Ziektedagen worden volledig doorbetaald en in minder gebracht van het ziektekrediet.