Logo UHasselt

menu

Personeelsdienst


Personeelsbeleid

Personeelsdienst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SALARISSCHALEN GASTPROFESSOREN

Bezoldigde gastprofessoren worden betaald op basis van hun aanstellingspercentage en het bedrag overeenstemmend met de graad waarin ze zijn aangesteld. Voor elke graad geldt een vast bedrag, berekend op basis van de trede die voor elke graad is vastgelegd, zoals in onderstaande tabel:

Graad Verloning
Vast bedrag overeenkomstig met onderstaande trede uit de bijhorende salarisschaal
Docent trede 12 van salarisschaal 'Docent 051'
Hoofddocent trede 12 van salarisschaal 'Hoofddocent 041'
Hoogleraar trede 9 van salarisschaal 'Hoogleraar 031'
Gewoon Hoogleraar trede 9 van salarisschaal 'Gewoon hoogleraar 011'


Bezoldigde gastprofessoren genieten ook dubbel vakantiegeld, eindejaarstoelage en ecocheques zoals de andere personeelsleden.

In plaats van een bezoldiging via de payroll van de UHasselt, is het ook mogelijk om een vergoeding via detacheringsovereenkomst te bekomen waarbij er een betaling gebeurt aan een andere werkgever waar betrokkene is tewerkgesteld.