Logo UHasselt

menu

Personeelsdienst


Solliciteren

Personeelsdienst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIPLOMAVEREISTE

In onze vacatureteksten vermelden we steeds een diplomavereiste.

We volgen de gelijkschakeling van diploma's zoals vastgesteld door het departement Onderwijs en Wetenschap van de Vlaamse Overheid.

Als de vacaturetekst als diplomavereiste omschrijft: 'Bachelordiploma (of gelijkwaardig)', mag iedereen deelnemen die beschikt over een diploma van bachelor of graduaat behaald aan een hogeschool. De graad van kandidaat is niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. Ook een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, behaald in een centrum voor volwassenenonderwijs is niet gelijkgeschakeld met een bachelor.

Als de vacaturetekst als diplomavereiste omschrijft: 'Masterdiploma', mag iedereen deelnemen die beschikt over een diploma van licentiaat of master, evenals de graden van industrieel ingenieur, architect, interieurarchitect, meester of handelsingenieur.