Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doorbraak in behandeling Hepatitis C bij (ex-)druggebruikers    28 jan 2014

Doorbraak in behandeling Hepatitis C bij (ex-)druggebruikers
28 jan 2014

Minder nood aan levertransplantaties opent perspectieven voor andere patiënten

Door efficiënte antivirale therapie kunnen (ex-)druggebruikers – de belangrijkste risicogroep voor nieuwe hepatitis C-infecties – genezen van HCV (Hepatitis C Virus). Dat hebben onderzoekers, onder aanvoering van prof. Dr. Geert Robaeys (gastro-entroloog in het ZOL en verbonden aan de UHasselt en UZ Leuven), aangetoond. Tot voor kort werd aangenomen dat (ex-)druggebruikers niet in aanmerking kwamen om via HCV-antivirale therapie geholpen te worden. Deze doorbraak zal ervoor zorgen dat de nood aan levertransplantaties in deze populatie zal dalen. Hierdoor komen meer transplantorganen ter beschikking van patiënten met een leveraandoening waar geen efficiënte behandeling voor bestaat.

Gemiddeld zijn 65% van de intraveneuze druggebruikers en meer dan 80% van de personen die langer drugs gebruik(t)en, geïnfecteerd met HCV. De infectie vindt plaats in de eerste jaren na het starten van intraveneus druggebruik. Na 20 jaar evolueert 15% van de druggebruikers naar cirrose en wordt een levertransplantatie vaak het laatste redmiddel.

Onderzoek in het Ziekenhuis Oost-Limburg en aan de UHasselt en UZ Leuven heeft nu uitgewezen dat de resultaten van antivirale therapie bij personen geïnfecteerd met Hepatitis C na druggebruik, in een multidisciplinaire setting vergelijkbaar zijn met de resultaten van dezelfde therapie bij niet-druggebruikers. “Ook de kans op re-infectie na antivirale therapie is beduidend lager vergeleken met de eerste infectie”, verduidelijkt prof Dr. Robaeys.

Maatschappelijke impact
De gunstige resultaten van de antivirale behandeling werden samengebracht in een publicatie die intussen in andere internationale studies werd bevestigd. In zijn doctoraatsproefschrift stelde prof. Dr. Robaeys dan ook de eerdere richtlijnen, waarbij druggebruikers geïnfecteerd met het HCV werden uitgesloten van therapie, in vraag.

De vergaarde kennis leidde tot het oprichten van een internationale vereniging en tot internationale richtlijnen die stellen dat alle druggebruikers dienen te worden onderzocht op, en behandeld tegen, HCV-infectie. Want wie tijdig behandeld wordt, loopt minder risico om af te glijden naar cirrose en naar een mogelijke levertransplantatie. Dit is maatschappelijk van zeer groot belang omdat het transplantorganen beschikbaar houdt voor patiënten die niet met een behandeling geholpen kunnen worden.

Nood aan actieplan
In andere landen werden de richtlijnen reeds omgezet in actieplannen. Het gaat dan in de eerste plaats om sensibiliseringscampagnes die (ex-)druggebruikers ertoe aanzetten om zich te laten screenen op het Hepatitis C virus. “Vaak gaat het om mensen die hun druggebruik reeds lang achter zich gelaten hebben, maar bij wie het virus wel sluimert en onherstelbare schade kan aanrichten indien de behandeling niet wordt opgestart”, zegt prof. Dr. Robaeys.

In Vlaanderen en in België is zo’n actieplan nog niet voorhanden. Dr. Robaeys roept de beleidsmakers dan ook op om daar snel werk van te maken.

LCRP
Dit onderzoek kadert onder andere binnen het Limburg Clinical Research Program, een initiatief van de UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), dat mede gefinancierd wordt vanuit de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM).